K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T

 
 
 
 
 
HOVEDSTYRET 
 
Hovedstyret i Kvinner i Skogbruket jobber på frivillig basis med saker som er innenfor organisasjonens virkesområde. Organisasjonens virkesområde er:
  • Øke kvinners deltagelse og engasjement i skognæringen både som eier, tillitsvalgte, ansatte og generelt interesserte
  • Markere kvinners plass i skognæringen
  • Sammen med det offentlige, skogbrukets og andre organisasjoner, arbeide for at saker som berører kvinner og skog blir satt på dagsorden
  • Være et kvinnenettverk i skognæringen

 Dersom du ønsker kontakt med noen i hovedstyret, ber vi deg ta kontakt via informasjonen under.

  
        
 
LEDER
Kjersti Rørmoen
Mobil: 48 28 30 35
 
 
NESTLEDER
Tone L. Fogth
Mobil: 47 32 34 77
 
STYREMEDLEM
Halldis Linde Lie
Mobil: 98 66 65 36
       
 
STYREMEDLEM
Nina Slettum
Mobil:  40 49 34 03
STYREMEDLEM
Merete Larsmon
Mobil: 97 14 00 60 
     
1. VARA
Anna Bjørken
Mobil: 41 46 28 11
 
 
 
K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T
 
ÅKROKVEGEN 13
2230 SKOTERUD
+47 917 42 922
 
post@kvinneriskogbruket.no
 
 
 
 

© LightWeb