K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T

 
 
 
 
  
 
 
 Krasj-kurs i skogbruk for grepa kvinnfolk
19/03/2020

Mange kvinner kvier seg for å ta del i drift av skogeiendom. Vi tror det har med tradisjoner og manglende rollemodeller å gjøre. Og dét er ikke noe rarere enn at menn flest ikke driver med strikking og brodering sjøl om de både mekker og maler.

Men hva om du brått står der aleine, etter et samlivsbrudd, et dødsfall (ja- det skjer!) eller sjukdom og du har ansvar for eiedom, deg sjøl og unger? Eller hva med bare å lære fordi det er moro, utviklende, viktig, riktig, smart, nødvendig og økonomisk?

I Eidskog (og også Sør-Odal) blir det i år gjennomført krasj-kurs i skogbruk for jenter og voksne kvinner. Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap i hvordan man «går løs på skogbruket» og fjerne noen mentale og faglige barrierer. Fire kvelder eller to dager – eller tre. Det er mer enn nok å ta tak i.

Med nedlagte skogeierlag er det også behov for å bygge lokale faglig-sosiale nettverk.

Har du lyst på et slikt kurs i din hjemkommune, sammen med andre grepa kvinnfolk?

Ta kontakt med Britt på brittgodtlund@kvinneriskogbruket.no eller på 917 42 922.

 
 
 
 Daja blir skogsarbeider!
05/03/2020

Diana «Daja» Jensen er ei svært allsidig dame som har jobbet i skogbruket tidligere – som lassbærersjafør – men nå gjør hun nå alvor av drømmen om en ekte utejobb. Fra og med februar i år er hun i gang med ryddesag sammen med ektemannen og skogsarbeider Øystein. Oppstart skjer i Nes på Romerike, men Daja er ekte sørlending, og de planlegger flytting til Evje-Hornes i Agder, i løpet av våren.

Men jobb må de begge ha, og ryktene sier nå at de blide sørlendingene ikke er så ivrige til å gjøre ungskogpleie. Det kan vel ikke være sant? Så oppfordringen går herved til AT-Skog og andre lokale aktører om å skaffe Daja og Øystein mer enn nok å gjøre framover. Øystein er også rask og dyktig i bruk med gravemaskin til reparasjon av hjulspor, markberedning, snuplassbygging og grøfting/grøfterensk.

Vi i Kvinner i Skogbruket støtter Daja i yrkesvalget, og vi kommer til å følge med hvordan det går i den nye jobben. Du finner et intervju med henne på Facebook-siden til Kvinner i Skogbruket.

 
        
Daja og Øystein er i gang med ungskogpleie.
 
Viktig med gode verneklær. Disse flotte jakkene kommer fra Stihl. (https://www.stihl.no/)
 
 Kvinner i Skogbruket + Skogselskapet = sant
05/03/2020

Skogbrukets små, og ikke minst kraftfulle aktører, har mye å tjene på å jobbe sammen. Både Kvinner i Skogbruket og de enkelte skogselskapene rundt om i Norge (17 per i dag) er i tallet små, men jobber med viktige og samfunnsnyttige oppgaver. Oppgaver som hverken det offentlige eller næringsaktørene tar seg av. For eksempel skole-skogdager og likestillingsarbeid. Som jo veldig fint kan kombineres.

I Skogselskapet i Hedmark jobber Lars Erik Rønningen og Knut Arne Gjems. Disse hyggelige karene inviterte denne uka daglig leder Britt til kruttsterk kaffe og idé-myldring. Det ble et svært konstruktivt møte, og vi gleder oss til å utveksle kunnskap og dele prosjekter framover.

Og vi presiserer at Kvinner i Skogbruket gjerne samarbeider med alle landets skogselskaper!

Lars Erik, Knut Arne og Britt i nydelig gruppe-selfie. 
 
Treff over grensen fredag 27.mars
05/03/2020

Fredag 27. mars, fra 12.30 – 15.00 blir det grenseoverskridende kunnskapsdeling med sosial profil. De av oss i Kvinner i Skogbruket som vil og kan, drar til Köla i Eda kommun for å møte medlemmer i Skogskvinnorna.

Anledningen for møtet er bedriftsbesøk på sagbruket AB Hilmer Andersson. Dette familieeide sagbruket (med høvleri) har eksistert i snart hundre år, og i dag er det oldebarna som driver. Vi er glade for å se at bedriftens VD – eller administrerende direktør på godt norsk – er Kari Andersson. Det er hun som er vert for oss under besøket. Det blir servert enkel lunsj på «bruket». Les mer om bedriften på http://www.hilmer.se/.

Ettersom vi først er samlet, inviteres du til å fortsette ettermiddagen/kvelden med kveldsmat og skogfaglig prat i Boda. Det er ca. 10 km fra sagbruket, og hvis du lurer; vi skal til mormor-heimet til daglig leder Britt.

Lyst å være med? Avreise fra Skotterud 11.45.

Påmelding til Britt på 917 42 922, frist 24.mars.

 
 
 Britt i Kvinner i Skogbruket og Aina i Skogskvinnorna inviterer til bedriftsbesøk i Köla, Eda Kommun.
 
Nina og Britt planlegger faglig-sosial treff i Boda. (Til høyre)
 
 "Bruk hue - bruk hjelm!"
20/02/2020

Kvinner i Skogbruket har mange viktige oppgaver å jobbe med i 2020, og vi trenger flere medlemmer for større slagkraft! Vi drar derfor i gang vårens vervekampanje

«Bruk hue – bruk hjelm!»

Skogsarbeid krever ulikt verneutstyr etter arbeidsoppgaver, men hjelm er alltid nødvendig. Hjelmen beskytte oss mot fallende kvister, felte trær i ungskogpleie, kast med saga, fliser og kvister i øynene og støy fra saga. I tillegg holder den både regnet vekk fra nakken og snø & is «fra oven» på vinteren.

Og ikke minst – den beskytter knotten vår ved fall!

Du som verver flest medlemmer i perioden 20. februar til 1. juni får en flott hjelm fra oss. Dette er en Function Universal hjelm til en verdi av kr 599. Hjelmen er sponset av vår samarbeidspartner Stihl.

Med en hjelm fra Stihl har du beskyttelse som tilfredsstiller alle sikkerhetskrav og du er klar for å jobbe.

Gå gjerne inn og skjekk andre produkter på Stihl sine hjemmesider: https://www.stihl.no/

Hvordan verve? Ta en prat med aktuelle kule kvinner, og bruk deretter innmeldingsskjemaet som du finner her på hjemmesiden. Husk å legg deg inn som verver.

Da er hjelmen bare noen tastetrykk unna!

Disse flotte ungdommene jobbet med ungskogspleie
i Nes på Romeriket sommeren 2019.
Nødvendig verneutstyr på plass! 
 
Nyhetsbrev nr. 1, februar 2020
03/02/2020
 
Årets første nyhetsbrev har viktig informasjon om arrangementer i 2020. I tillegg har vi tatt turen rundt og hentet nytt fra Skog-Norge. Kule kvinner i skogbruket denne gangen er ingen ringere enn Tertit Jahnsen Hørstad. Nyhetsbrev nr. 4 og 5 fra 2019 er lagt rett inn i arkivet!
Trykk på linken under bildet for å lese hele nyhetsbrevet 
 
 Velkommen til skogkvinnesamling på Voss
30/01/2020
 
"Hei og velkomen til Voss! Voss er ein stor skog- og landbrukskommune som ligg i hjartet av Vestlandet, og me gler oss til å ta imot mange skoginteresserte kvinner her siste helga i april. Eg driv Flor AS, som lagar arbeidskle til kvinner. Eg skal sjølv overta ein gard på Voss om nokre år, med sau, skog - og med Flor som tilleggsnæring. Eg er nybyrjar innan skogsarbeid, og har akkurat meldt meg inn i "Kvinner i Skogbruket". Ser fram til fagleg og sosial samling her i april, og vonar så mange som råd vil ta turen! Med beste helsing fra Kristin Lemme, dagleg leiar i FLOR AS"
 
 
Kristin i egendesignet arbeidsdress fra FLOR. (Bilde: FLOR) 
 
Med denne hilsningen fra Kristin og fagre Voss, ønsker vi alle medlemmer og skogfaglige interesserte kvinner med på tur i Vesterled. Datoene er 25. og 26. april, og vi kommer tilbake med fagprogram så snart det er klart. Har du ønsker for programmet? Ikke nøl med å ta kontakt! 
 
Tømmer og Marked 2020
23/1/2020

Kvinner i Skogbruket har gjort en avtale med Viken Skog. Avtalen gir våre medlemmer 15% rabatt på deltagerpris på det som beskrives som

«Årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av tømmer og skogindustri».

Tømmer og Marked arrangeres 12.februar på Sundvollen Hotel fra 08.30 til 16.30. Møt opp i god tid!

Påmelding: Send e-post direkte til e-post@viken.skog.no og skriv at du er medlem i KVINNER I SKOGBRUKET. Husk å oppgi om du er andelseier eller ikke.

Rabatt-avtalen betyr følgende; Er du andelseier i Viken Skog -og medlem i Kvinner i Skogbruket- så betaler du 680 kr.

Er du medlem i Kvinner i Skogbruket, men ikke andelseier i Viken Skog, blir prisen 1105 kr.

Og er du hverken andelseier i Viken eller medlem i Kvinner i Skogbruket koster det 1300 kr.

Ikke-medlemmer melder seg på via www.viken.skog.no

Noen av de som skal underholde og inspirere oss denne dagen er :

· Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet

· Jan Åström, styreleder i BillerudKorsnäs

· Stephen Mackie, Senior Vise President Canadian Operations

· Arthur Buchardt, investor og finansmann

· Ina Vikøren, bærekraftsjef i H&M

Disse, og mange flere, skal dele av sine kunnskaper og verdier denne dagen. Og sjølveste Arne Brimi lager tømmerfrokost fra kl. 08.00!

Temaer for dagen er: Rammer og trender for vekst og utvikling, grønne og bærekraftige investeringer, bærekraft og skogen som naturressurs, innovasjon og kreativ bruk av tre samt hvordan utvikle en «verdikjede i verdensklasse».

Benytt medlemsrabatten og få med deg årets happening innen skog og skogbruk!

Her får du mye for pengene, både kunnskap, mat og ikke minst «sosiale friminutt». For mer info og fullt program, gå inn på www.viken.skog.no.

Håper vi sees!

 
SKOGEN - ARENA FOR LIKESTILLING OG DEMOKRATI
11/1/2020
Kvinner i Skogbruket gjennomførte to skogdager for innvandrerkvinner i Hedmark, i november og desember. I november ønsket vi velkommen til deltakere fra Solør voksenopplæring og vi hadde et flott arrangement på Skogmuseet i Elverum. I desember ble vi ønsket velkommen til Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring på Kongsvinger. På begge stedene gjennomførte vi undervisningsopplegget som vi har utarbeidet i et prosjekt finansiert av Bufdir. Det har vært en stor glede å ønske innvandrerkvinner velkommen inn i vår skogsverden, og de har satt stor pris på arrangementene. Det samme har lærerne gjort. Arrangementene ble gjennomført med deltakelse fra daglig leder og medlemmer i KIS, samt lærere fra voksenopplæringene.
Blide deltakere på Skogmuseet i Elverum, november 2019.
Fornøyde lærere og elever på Kongsvinger.
 
HISTORISK NORDISK SAMARBEID PÅ PLASS
 
I helgen ble intensjonsavtalen for Nordiske Skogskvinner underskrevet. Avtalen er viktig for at samarbeidet skal fortsette uavhengig av hvem som er ledere i organisasjonene.Representanter fra Island, Sverige og Norge var samlet i lokalene til Det norske Skogselskap i Oslo fra fredag til søndag. Ved siden av signering og gjennomgang av forslag til avtale, ble det brukt mye tid på forberedelse av den neste nordiske konferansen hvor Kvinner i Skogbruket er vertskap. Ikke minst var forsamlingen opptatt av hvordan få med skogbrukskvinner i Finland og Danmark i samarbeidet.
 
Formålet med avtalen er å styrke skogbruksnæringen i Norden gjennom å få flere engasjerte og faglig dyktige kvinner innen skogbruket i Norden aktive. Målet er å skape et faglig og sosialt nettverk og en møteplass for skogbrukskvinner i hele Norden
 
Her jobbes det med avtalen  - Birgitta Fredriksson og Aina Spets fra Skogskvinnorna i Värmland, Ingrid Stjernquist fra Spillkråkan, Kirsten Engeset og Britt Godtlund fra Kvinner i Skogbruket, Kerstin Dafnäs fra Spillkråkan i Sverige, Agnes Geirdal fra Skógarkonur på Island og Merete Larsmon fra Kvinner i Skogbruket. Ragnhildur Freysteinsdóttir fra Island var fotograf   
 
 Her det historiske øyeblikket med underskrift av avtalen mens resten av deltakerne sang 
Det ble også en tid til en luftetur i Frognerparken før alle reiste hver til sitt på søndagen.
 Intensjonsavtalen HER og sangen HER
 
BRITT T. GODTLUND - VÅR NYE DAGLIGE LEDER PÅ PLASS 

Mandag ble kontoret flyttet fra Arendal i Aust-Agder til Skotterud i skogfylket Hedmark. Her skal Britt ha sitt hjemmekontor i rette omgivelser i forhold til jobben. Som dere ser ble det både "blomster-" og nøkkeloverrekkelse i de fine omgivelsene. I tillegg ble det tid til en kort innføring i arbeidet som venter. Det blir en liten overlappingsperiode fremover. 

 
Kirsten hadde med nøkkel og blomst som her snart blir overrakt Britt. Nøkkelen passet ikke. Så den ble med tilbake til Brekkestø i Lillesand. 
 
Her er Kirsten og Britt i full gang med gjennomgang av arbeidsoppgaver
  
 
NYHETSBREV NR. 3 2019 

I Nyhetsbrevet finner du litt fra arrangementet i Steinkjer med seminar, landsmøte og temakonferanse. Skogkveld på Storegra gård for kvinner som er nye i landet. Litt om at nå trer de gamle tilbake og nye koster er snart på plass. Førstkommende mandag flyttes kontoret fra Arendal i Aust-Agder til Skotterud  i Hedmark.

 
 
 
Trykk på bildet og Nyhetsbrevet kommer opp!  
 
 
 
 
"SKOGKVELD" PÅ STOREGRA MED LIKESTILLING I FOKUS

Med prosjektstøtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer Kvinner i Skogbruket skogdag for kvinner som er nye i Norge. Onsdag kveld hadde kvinnegruppa LUNAR i Lillesand «skogkveld» på Storegra gård hos Johan Benad Ugland. Her var det samlet kvinner fra Chile, Syria, Iran, Palestina og Norge som nå har bosted i Grimstad og Lillesand. Det var lagt opp program med ulike aktiviteter fordelt på seks poster. Postene varierte fra hvordan kle seg på skogstur, hva som er spiselig/ikke spiselig i skogen, dyr vi kan møte i skogen, vedstabelkonkurranse til likestilling-/demokratiposten inne i det fine vognskjulet på gården. Der ble det servert grønnsaker med dipp samt kaffe, eplesaft og kaker spandert av bonden selv. Under likestillingsposten inne fikk vi en fin samtale rundt likestilling og demokrati før vi avsluttet det hele med sangen Jeg gikk en tur på stien.

 
 
 
 
SEMIADEN - EN VIKTIG MØTEPLASS

Fylkeslaget i Akershus/Oslo/Østfold deltok for tredje året på rad med kongledyrverksted på Semiaden i Asker. Semiaden er et stort familiearrangement for innbyggerne i Asker og omheng. Tusenvis av deltakere går fra post til post på sin skogstur rundt Semsvannet. Kvinner i Skogbrukets kongleverksted er en populær post. Mens barna lager kongledyr blir det tid til en prat med de voksne om skogens fortreffelighet. Flott jobb av fylkeslaget med Siri Bjoner og Mari Sand Austigard i spissen som gode og dyktige ambassadører for skogbruket. Dette er en fin møteplass til å nå ut til publikum! Bildene under er tatt av Siri Bjoner.

 

Standen rigget og Mari sitter klar til å ta imot folk!     
 
Her jobbes det!
 
Noen av resultatene!   
 
 TENK TRE - BYGG I TRE

Kvinner i Skogbruket oppfordrer arkitekter og byggherrer til aktivt å velge tre som byggemateriale i store bygg. Trevirke bør være førstevalget i alle offentlige byggeprosjekter framover. Vi oppfordrer til å utarbeide strategier for valg av tre på kommunalt og statlig nivå. Det finnes ikke lengre tekniske hindringer for økt bruk av tre i bygg, og tre bør ikke lenger tape i konkurransen mot stål og betong. Kvinner i Skogbruket opplever at usikkerhet og manglende kjennskap til materialet er en viktig årsak til at tre velges bort. Kvinner i Skogbruket har fokus på og forventer en større satsing på bærekraftstenkning inn i samfunnsutviklinga framover.

 

Denne oppfordringen ble vedtatt som resolusjon fra landsmøtet Kvinner i Skogbruket hadde på Holmen Gård i Verdal nå i helgen. Landsmøtet ble gjennomført på rekordtid lørdag formiddag slik at det ble mer tid for faglig påfyll. Styreleder Kjersti Rørmoen fra Grimstad ble enstemmig gjenvalgt. Nye i styret er Nina Bråten Slettum fra Åfjord i Trøndelag og Mari Gubberud fra Gjøvik i Oppland. Tone L. Fogth fra Buskerud fortsetter som nestleder.

 
Hovedstyret fra venstre: Kjersti Rørmoen, Nina Bråten Slettum, Halldis Linde Lie og Tone L. Fogth.  Mari Gubberud var ikke tilstede. 
 
Hele pressemeldingen HER
 
 Godt med en tur ut på Klonearkivet på Stiklestad for faglig påfyll! 
 
NYHETSBREV NR. 2 2019

Nyhetsbrevet side en handler om Anna Gjønnes som vant NM i skogbruksferdigheter for andre år på rad. Litt om utviklingen av samarbeidet mellom Nordiske skogskvinner. På side 2 blir Bjørg Torbjørg Godtlund fra skogfylket Hedmark presentert. Hun starter i stillingen som daglig leder i november. Fra 1. januar 2020 får Kvinner i Skogbruket også ny økonomimedarbeider, May-Anita Østingsen, fra Sortland i Nordland. Av annet stoff finner du litt om seminaret til helgen i Verdal, Jakt- og Fiskedagene i Elverum samt prosjektet Skogen - en arena for likestilling.

 
 
 
Nyhetsbrevet finner du HER 

 

 
 
 
 
 BRITT TORBJØRG GODTLUND BLIR VÅR NYE DAGLIGE LEDER

Britt bor på Skotterud og arbeider som skogbruksleder i Viken Skog, distrikt Nes på Romerike. Hun starter opp i jobben hos oss 1. november men blir allerede å treffe på landsmøtet og temakonferansen i Trøndelag i begynnelsen av september. Hun er vokst opp og bor fortsatt i skogfylket Hedmark nå Innlandet. Hun er en engasjert skogbruker og småskogeier. Bjørg er skogfaglig sterk men har også lang og nyttig erfaring fra andre bransjer.

 
Kvinner i Skogbruker ønsker Britt velkommen, og vi gleder oss til hun starter opp i november.
 
 
 
 

 
TEMAKONFERANSE OG LANDSMØTE PÅ STIKLESTAD
            

Kvinner i Skogbruket ønsker velkommen til en begivenhetsrik opplevelse på Stiklestad i Verdal fredag 6. og lørdag 7. september. I år blir det et åpent todagers arrangement, og vi starter med et heldagsseminar fredag i samarbeid med Arena Skog i Trøndelag. Selve landsmøtet gjennomføres på Holmen Gård, Værdalsbruket lørdag formiddag.

 


  
ANNA GJØNNES BLE BESTE JENTE I NM TO ÅR PÅ RAD

Styreleder Kjersti Rørmoen og Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad var sammen på skoleavslutningen til TOMB videregående skole. Ministeren holdt festtalen og Kjersti overrakte en Ipad fra Landkreditt Bank og Kvinner i Skogbruket til beste jente fra NM i skogbruksferdigheter, Anna Gjønnes. Anna var også beste jente i under NM i skogbruksferdigheter i 2018. Hun har tydeligvis trent godt det siste året for hun hadde langt flere poeng i år. I år hadde Anna havnet på 5. plass totalt av 44 deltakere (20 jenter og 24 gutter). NM ble arrangementet på KOVS Saggrenda, og den individuelle konkurransen består av felling, sverdsnu, under- og overkapp, presisjon og kvisting.

Kvinner i Skogbruket og Landkreditt Bank gratulerer Anna med seieren!
 
 
 
 
 KVINNER I SKOGBRUKETS VERVEBROSJYRE I TRYKKEN
            

Brosjyrer vil bli sendt ut til medlemmene og vervekampanjen varer frem til 1. september. Vinnere av kampanjen vil bli trukket ut i forbindelse med landsmøtet og temakonferansen i Trøndelag 6. og 7.  september. I stedet for en stor premie har vi flere nyttige premier som STIHL hjelm, Kvinner i Skogbruket vest og sydvest samt høyttaler i tre for mobilen.

 
 
 
Brosjyren finner du også i PDF HER 
 
DYKTIGE JENTER UNDER NM I SKOGBRUKSFERDIGHETER 2019
            

Vertskap til arrangementet var Kongsberg VGS Sagrenda. Anna Gjønnes fra Tomb ble beste jente med Marte Bøe Marstein fra Kongsberg VGS Saggrenda på andre plass og på tredje Ine Hagen, også fra Kongsberg VGS Saggrenda

 

Ine Hagen vant også skogteori tevlingen. Dommere i skogteori var Haldis Linde Lie fra Kvinner i Skogbruket og Katrine Sannes som begge er skogbrukssjefer i Buskerud

 

Ine Hagen og Marte B. Marstein skal sammen med to lagvenninner skal representere Norge i Europa mesterskapet i Sverige 22-26 mai. Det er første gangen det deltar rent jentelag fra Norge. De skal kjempe om EM tittel mot tre andre jentelag. Vi ønsker lykke til.

 
Jentepallen: Anna øverst med Marte til venstre og Ine til høyre 
 
                  IKKE RART DET GIKK RUNDT ØKONOMISK I 2018
                  når økonomimedarbeider Anne Herud stabler veden sin på denne måten etter å ha lest
                  boka HEL VED. I denne stabelen kommer det inn luft fra alle kanter. 
               Send oss gjerne bilder som vi kan legge ut til post@kvinneriskogbruket.no
     

 
  MEDARRANGØR AV MOTORSAGKURS UNDER VM 


Kvinner i Skogbruket var medarrangør av et motorsagkurs for kvinner under VM i motorsag i helgen i Lillehammer. Styreleder Kjersti Rørmoen og styremedlem Tone L. Fogth bidro med sine kunnskaper. De er begge aktive brukere av motorsag i sin egen skog. Vi har også undertegnet en samarbeidsavtale med kvinnelandslaget i motorsag. Kvinner i Skogbruket er opptatt av rekruttering til næringen, og da er det spesielt viktig å støtte opp om unge jenter som vil satse.

 
 
 Kvinnelandslaget i motorsag foran Kvinner i Skogbrukets nye rollup under VM. Fra venstre: Pia Schøyen og Anne-Helene Sommerstad Bruserud

 De har begge vunnet internasjonale konkurranser, men undere VM på hjemmebane gikk det ikke så bra. 

 
  NYHETSBREV #2 2018
Nyhetsbrevet inneholder stoff fra spørreundersøkelsen, temakonferansen "Skogbruket Agder - en viktig ressurs" 31. august - 2. september, prosjektet Skogen - en arena for likestilling, Skogkvinnesamlingen i Arvika, omtale av reportasjen i NRK om "Alt hva mødrene har kjempet og om at heftene: Skogen - Norges grønne gull og stammespråk kan kjøpes.
Vi har også med noe av det som skjer fremover:
 • Vi trenger din hjelp lørdag 11. august under De nordiske Jakt- og Fiskedager 
 • Landsmøtet og temakonferansen i Kristiansand 31. august til 2. september.
  Meld deg på innen fristen 15. juni under!
   
  Nyhetsbrevet HER 
  Reportasjen "Alt hva mødrene har kjempet HER 
  NRK-saken om norske investeringer HER
  Prislistefor heftene HER 
 
 
 VEKOMMEN TIL TEMAKONFERANSEN 2018
  
I forbindelse med landsmøtet fredag 31. august arrangeres en åpen to-dagers temakonferanse som avsluttes søndag 2. september på Storegra Gård i Grimstad. Lørdag blir det busstur til stedet der Frolandsbrannen startet for 10 år siden med faglig stopp underveis.
 
Meld deg på en uforglemmelig helg på Sørlandet! Basen for arrangementet blir i Kristiansand Dyreparks overnattingssted Abra Havn.
 
Programmet finner du HER
 
Link til Storegra Gård HER
 
Link til Abra Havn HER
 
Påmeldingsfrist 15. juni
 
Påmeldingsskjemaet HER
 
 
 
 
  KVINNER I SKOGBRUKET TILBAKE ETTER 10 ÅR  


                         Foto: Jens Arild Kroken
 

Lørdag 9. juni er det 10 år siden den store skogbrannen startet i Froland. Med den tørkeperioden vi er inne i nå her sør, er det virkelig aktuelt å sette fokus på skogbrannfaren.

Høsten 2008 var Kvinner i Skogbruket på befaring i Mykland i Froland. Nå, ti år etter, er Kvinner i Skogbruket Agder igjen vertskap til årets landsmøte med påfølgende temakonferanse «Skogbruket i Agder – en viktig ressurs» 31. august – 2. september. Lørdag blir det befaring i Froland for å se og høre om konsekvensene etter skogbrannen for 10 år siden. I disse tørre og varme tider vil dette forhåpentligvis kunne gi økt kunnskap og bevisstgjøring av skogens verdi og hva konsekvensene av skogbrann kan være for klima, miljø og næringsgrunnlag.

Les pressemeldingen HER
 
Bli med! Arrangementet er åpent og påmeldingsskjemaet finner du i saken under. 

 


 
  ALT HVA MØDRENE HAR KJEMPET 


                         Bildet er Trønderbenken i oppstarten av Jenter i Skogbruket nå Kvinner i Skogbruket
 
Skogen har vært mannens arbeidsplass i alle år. Dette er historien om kvinnene som hogget seg vei inn i den. Trykk HER og les den flotte artikkelen fra NRK Østfold om tiden før og nå i skogbruket - sett fra et kvinneperspektiv! Vi takker dere alle som har bidratt til å løfte fram kvinner i skogbruket. Nå er det bare til å fortsette med det vi liker best - å jobbe med og for skogen.

 
 
 
 
VINNEREN AV iPAD TRUKKET UT I DAG

I samarbeid med KUN (KUN er et senter som jobber med likestilling, ikke -diskriminering og mangfold) gjennomførte Kvinner i Skogbruket en landsomfattende nettbasert spørreundersøkelse rettet mot kvinnelige skogeiere i Norge.

Formålet med undersøkelsen var å identifisere hva slags kunnskap kvinnelige skogeiere har om skogbruk samt kartlegge behovet for fremtidig kursvirksomhet blant kvinnelige skogeiere i skogbruk-relaterte tema i forskjellige landsdeler. Spørreundersøkelsen ble distribuert gjennom e-post og brev. Undersøkelsen har fått en høy responsrate og vi takker alle for bidraget.

Den heldige vinneren av en iPad ble Hilde Kristine Trahaug-Levorsen fra Buskerud!

Vi gratulerer!

 
 
  NM I SKOGBRUKSFERDIGHETER  
 
Kvinner i Skogbruket gratulerer Anna Gjønnes fra Tomb videregående skole som ble beste jente under NM i Skogbruksferdigheter. Konkurransen består av både teori og praksis. Anna fikk 1178 poeng, Guro Afseth fikk 1100 og tredje beste jente fikk 1051 poeng.
 
Sammen med Landkreditt Bank gir vi premie til beste jente fra konkurransen. Premien, en IPAD,  blir delt ut under skoleavslutningen der jenta går. Anna Gjønnes fra Tomb videregående skole var årets beste jente. Kvinner i Skogbruket stiller også med dommer under arrangementet. I år var det Norges eneste kvinnelige skogbuksinstruktør, Jannicke Modell Røhmen, som fikk denne oppgaven.  


Jentepallen fra NM Foto: Pål Gunnar Flaa 

 


 
  
  KVINNER I SKOGBRUKET SELGER              INFORMASJONSHEFTER 
 
Heftene SKOGEN - NORGES GRØNNE GULL og STAMMESPRÅK kan nå kjøpes. Disse er utarbeidet av Kvinner i Skogbruket, i samarbeid med Det Norske Skogselskap.
 
SKOGEN - NORGES GRØNNE GULL er et  informasjonshefte som omhandler ulike temaer som en kan møte på i skogsammenheng. Denne gir kortfattet informasjon om blant annet påstander knyttet til skogens innvirkning på klima, hvilke produkter skogen skal brukes til, og mye mer.
 
STAMMESPRÅK er en ordbok med ord og uttrykk som ofte brukes om og i skogen og skogbruket. 
 
Disse heftene er informative og gir nyttig kunnskap for skogeiere og andre med interesse for skogbruket. Heftene er i A6 (lommeformat).
 
Bestilling sendes til: post@kvinneriskogbruket.no

 

Pris for salg av heftene*:

For mindre enn 50 stk            kr 25,- per hefte – det vil si kr 50,- for begge

Mellom 50 og 100 stk             kr 20, per hefte

Mellom 100 og 200 stk           kr 15, per hefte

Over 200 stk                           kr 10 per hefte 

Skogselskapene:                    kr 10 per hefte uansett antallet som bestilles 

*Portokostnader kommer i tillegg

  

  
  KVINNER I SKOGBRUKET I NATURENS VERDEN 
 
Førstkommende søndag 25. mars i NRK P1 Naturens Verden klokken 8:03 blir styremedlem og fylkesskogmester Merete Larsmon intervjuet av Monika Blikås om skog og frø. Det er all grunn til å få en dose fra praktisk frøproduksjon for folk flest en tidlig søndagsmorgen. Merete hevder at gran er ikke bare gran, heller ikke for Kvinner i Skogbruket. Foredlet frø gir økt produksjon og bedre kvalitet. Dette bør skogeierne være bevisste på. Bonusen er økt CO2-binding og positiv klimaeffekt. Hun oppfordrer skogeiere til å bruke foredlet frø i skogen sin, og skogeier må spørre fagfolk eller aller helst Skogfrøverket på Hamar.

Til høyre: Merete Larsmon da Kvinner i Skogbruket var på befaring hos skogfrøverket på Hamar. 

 


 
NYHETSBREV #1 2018
 
Nyhetsbrevet inneholder stoff fra Tone L. Fogth i FN i New York, jobben vi står overfor når heftene Skogen - Norges grønne gull og stammespråk skal sendes ut, landsmøtet med temakonferansen 2018 i Kristiansand helgen august/september, da jubilanten ZERO fikk boken om fotosyntesen og om jentene fra Drottningborg videregående skole og suksessen med den miljøvennlige høyttaler i eik.  
 
 
 
 
Styremedlem Tone L. Fogth representerte Kvinner i Skogbruket på FNs kvinnekommisjons møte i New York nå i mars.
Les budskapet HER 
 
Les hele intervjuet med jentene bak høyttaleren i eik HER
 
  
 
  KVINNER I SKOGBRUKET REPRESENTERT I FN
 
I disse dager representerer styremedlem Tone L. Fogth Kvinner i Skogbruket under FNs Kvinnekommisjon i New York. "Det er fantastisk å få lov til å delta sammen med så mange dyktige og engasjerte kvinner," sier Tone på telefonen. Hovedtemaet under forhandlingene er kvinners kår og rettigheter på landsbygda. Vår kompetanse og arbeidsfelt medvirket til at Kvinner i Skogbruket ble plukket ut av FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) til å delta. Ulike foredrag går parallelt med viktige innlegg for å skape bedre forhold for kvinner på landsbygda.

 Tone L. Fogth utenfor bygningen i New York der forhandlingene pågår

 

Kvinner i Skogbrukets budskap:

Naturkatastrofer som følge av klimaendringer rammer også urettferdig, og det er de fattigste som lider mest. Ifølge statistikk er 70 prosent av de fattigste, kvinner. Disse kvinnene er også som regel avhengig av et liv tilknyttet jord- og skogbruk, og kvinnene står ikke som eiere av eiendommene de arbeider på.

 

Viktig å plante mer skog

Jord bygges ned og skog raseres for å oppnå kortsiktig gevinst. Skog binder karbongass og har direkte påvirkning på verdenstemperaturen. Det er nødvendig å påskoge millioner av hektar på jordens overflate.

Skog -og matproduksjon som kvinner er involvert i, er utsatt for klimaendringene i form av vannmangel, erosjon og flom. Med et klima i endring er kvinner og barn spesielt utsatt.

 
Les hele budskapet HER 
 
 
NYHETSBREV #3
 
Nyhetsbrevet inneholder stoff fra samarbeidsprosjektet mellom svenske, islandske og norske skogkvinner, intervju med Pia Charlotte Schøyen som slo gutta og Europamester i trefelling i Belgia, litt om samarbeidet mellom de frivillige organisasjonene i forbindelse med statsbudsjettet, litt om vår nye styreleder og fotokonkurransen.  
 
  
 
Vi har også med noe av det som skjer i 2018:
 • Styremedlem Tone L. Fogth representerer Kvinner i Skogbruket på FNs kvinnekommisjons møte i mars
 • Skogkvinnesamling i Arvika i Sverige 21. og 22. april
 • Landsmøtet og temakonferansen i Kristiansand 31. august til 2. september.
Intervju med Pia og bilder HER
Fellingen under EM ligger på facebooksiden
Litt om ny styreleder HER
 
NORDISK SAMARBEID BÆRER FRUKTER
 
Denne helgen er skogskvinner fra Island, Sverige og Norge samlet i Oslo i lokalene til Skogselskapet. Mange gode ideer for videre samarbeid og felles aktiviteter er kommet fram disse dagene.
 
I går hadde vi møter med Trygve Enger og Tore Molteberg hos Skogselskapet og Erik Lahnstein hos Norges Skogeierforbund. Våre samarbeidspartnere fra Island og Sverige fikk et godt innblikk i hva som rører seg i skogbruket i Norge.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Lahnstein roser Finlands skogbruksstrategi, her sammen med leder Kjersti Rørmyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Her er vi alle samlet foran Skogselskapet   
   
 
KVINNER I SKOGBRUKET TIL FN I NEW YORK

Styremedlem Tone l. Fogth (bildet) representerer Kvinner i Skogbruket i FNs Kvinnekommisjons møte i mars 2018 i New York. Den er den viktigste internasjonale møteplassen for å diskutere kvinners rettigheter og likestilling, og neste års møte er kvinners situasjon på landsbygda i fokus.

I tillegg til offisielle delegasjoner fra FNs medlemsland deltar også en rekke representanter fra ulike organisasjoner verden over. Tone ble plukket ut og har fått innvilget reisestipend fra FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål). Neste års hovedtema er: Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls.
 
 
 
 
 
   
NEI TIL KUTT I FRIVILLIGHETEN!
 
I dag har Signe Lindbråten fra 4H, Live Kleveland fra Dyrevernalliansen og Cecilie Aurbakken fra Norges Bygdekvinnelag vært i næringskomiteen og lagt frem kravene våre. Dette har de gjort på vegne av de 28 organisasjonene som får støtte over landbruks- og matdepartementets budsjett kapittel 1138 post 70. Der bad de næringskomiteen medvirker til at ordningen i sin helhet tas inn igjen i budsjettet for 2018, og at ordningen videreføres med samme bevilgning til den enkelte organisasjon som for 2017.
 
 
Fra venstre:Live Klevelend, Signe Lindbråten og Cecilie Aurbakken
 
Opptak fra høringen HER
Linken viser litt informasjon om bredden til organisasjonene som ramme HER
 
FRIVILLIGE ORGANISASJONER STÅR SAMMEN I FELLES KAMP MOT REGJERINGENS FORSLAG
 
Regjeringen har atter en gang i statsbudsjettet tatt bort all statsstøtte til frivillige organisasjoner som får penger fra Landbruks- og matdepartementet. Verst går det ut over 4H, som kan miste over 7 millioner kroner. De mange organisasjonene, deriblant Kvinner i Skogbruket, står nå opp sammen for at denne støtten skal opprettholdes. Det er ikke første gangen regjeringen prøver seg på dette. Forrige gang gav felles kamp resultater.
 
Vi håper og tror at sammensetningen i Stortinget gjør at det samme skjer igjen. Kvinner i Skogbruket har stått på statsbudsjettet i flere tiår. Midlene vi mottar er ikke av de største, men er av stor betydning for vår virksomhet.
 
 
 Kanskje det trengs en ny markering foran Stortinget?
 
 
 
LIKESTILLINGSMIDLER FRA NORDISK MINISTERRÅD TILDELT KVINNER I SKOGBRUKET
  
Kvinner i Skogbruket er en av syv som i år mottar prosjektmidler fra Nordisk likestillingsfond. Dette er midler som ligger inn under Nordisk ministerråd. I år har Norge formannskapet og fokus dette året settes på likestilling i arbeidslivet.
 
Det godkjente forprosjektet vårt har tema: "En likestilt og mangfoldig skognæring. I prosjektet samarbeider vi med KUN i Norge, Spillkråkan i Sverige og Skògræktin på Island. Vi samles alle i midten av november i Oslo, der vi skal jobbe videre mot et eventuelt større prosjekt der nordiske land samarbeider.
 
Kunngjøring om bevilgningene fra Nordisk jämnställhetsfond HER
Les mer om de godkjente prosjektene HER
 
 
KVINNER I SKOGBRUKET INFORMERTE TURGLADE ASKERFOLK 
 
Kvinner i Skogbruket hadde post på NaKuHel-Askers sitt årlige arrangement rundt Semsvannet kalt Semiaden. Mellom tre- og firetusen mennesker gikk runden rundt Semsvannet fra post til post denne søndagen. På posten til Kvinner i Skogbruket kunne barna lage sitt eget kongledyr mens foreldrene måtte svare/gjette seg gjennom flere aktuelle skogbruksspørsmål. Dette var en fin måte å nå ut med viktig informasjon om skogbruket på til folk utenfor næringa.
 
 
 

Familien Høvik fra Asker i samtale med Mari Sand Austigard og Siri Bjoner fra Kvinner i SkogbruketNoen av kongledyrene som ble laget gjennom dagen
  

Les mer om arrangementet SEMIADEN

 
 

 
 
FULL FRES UNDER JAKT- OG FISKEDAGENE
 
 
De frivillige fra Kvinner i Skogbruket hadde nok å gjøre på Skogbrukstunet lørdag 12. august.
Med ansvar for plankehytta, ferdighetskonkurranse med spørsmål og stabling av vedkubber samt servering av kaffe til besøkende på standen. Over 200 barn spikret på plankehytta.  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
VELKOMMEN TIL LANDSMØTE OG
TEMAKONFERANSE STAVANGER 1. - 3. SEPTEMBER
 
 
 
Kvinner i Skogbruket ønsker velkommen til en uforglemmelig opplevelse i Rogaland. Selv om Rogaland er et lite skogfylke så er det et enormt potensiale. Dette skyldes gode vekstvilkår og mange framoverlente grunneiere med fokus på nye næringer.
 
Bli med og opplev mulighetene denne grønne næringen fører med seg! Landsmøte gjennomføres fredag i forkant av temakonferansen.

Dobbelklikk på bildet for å se hele programmet!

 
 
 
 
 
 
FOTOKONKURRANSE
- BLI MED PÅ ÅRETS BLINKSKUDD!
 
 
Kvinner i Skogbruket er på jakt etter flere bilder til hjemmesiden, Facebook og andre anledninger, og arrangerer derfor fotokonkurranse i samarbeid med Felleskjøpet Rogaland Agder! Vi ønsker oss bilder som har med skog og skogbruk å gjøre, og har du et bilde du mener vi kan bruke videre, så bli med i konkurransen.
 
Hovedstyret velger ut vinneren, og vinneren annonseres på årets landsmøte i Rogaland!
Send inn ditt bidrag til e-post: post@kvinneriskogbruket.no innen 15.august, og vært med i trekningen av en Stihl ryddesag, sponset av Felleskjøpet Rogaland Agder!
 
Ved å sende inn ditt bidrag, gir du Kvinner i Skogbruket tillatelse til å bruke bildet.
 
(Bildet er kun et eksempel - hvilken ryddesag som gis bort annonseres på landsmøtet).
 
 
 
NY FORSKRIFT VIL GI ØKT BRUK AV TRE I NORGE
2017 - Foto: Anne Kjersti Bentsen
 
En ny forskrift krever at stat og kommune skal ta hensyn til klima og miljø når de kjøper varer og tjenester. Kvinner i Skogbruket er glade for at det nå kommer sterkere virkemidler som kommune og stat må følge opp. Dette vil gi økt bruk av tre og andre klimavennlige materialer i offentlige bygg.
 
Les den fullstendige pressemeldingen i linken til høyre.

 
  
 
 
 
 
 VELLYKKET ARRANGEMENT UNDER ARENDALSUKA 
04. mars 2015
 
Fagseminaret med tema Jordbrukets og skogbrukets bidrag i det grønne skiftet. Til tross for mange interessante parallelle arrangementer klarte vi sammen med ZERO, Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norske Felleskjøp å fylle opp kinosalen med lydhøre mennesker. Styreleder Merete Larsmon og Mari Sand Austigard hadde sentrale roller under arrangementet. Merete som innleder og paneldeltaker og Mari som møteleder for deler av programmet.
VIDEO & PLANSJER
   
PROGRAM

  
 
 NYHETSBREV #2
2016

I nyhetsbrev #2 forteller vi om den tysk/franske dokumentarfilmen Kvinner i Skogbruket er med i. I den forbindelse fikk vi en hyggelig hilsen fra Landbruksråd Knut Øistad ved Norges delegasjon i EU.
 
Her finner dere også intervju med Nadja Stumberg som ønsker velkommen til temakonferansen i Halden i forbindelse med landsmøtet. Hun minner om påmeldingsfristen som er onsdag 15. juni!
 
Til slutt får vi innblikk i skogkvinnesamlingen i Stavanger med påfølgende vellykket skogdag sammen med innvandrerkvinner og -barn i Sandes. KiS har hatt motorsagkurs i Birkenes i Aust-Agder og vi er med i landbruksbloggen i regi av NATIONEN og Norsk Landbrukssamvirke.
NYHETSBREV
 
 
 
JUBILEUMSLANDSMØTE OG TEMAKONFERANSE I HALDEN
02.-04. september 2016

Velkommen til jubileumslandsmøte og temakonferanse!
 
Kvinner i Skogbruket fyller 30 år i år og fylkeslaget i Akershus/Oslo/Østfold har laget et flott program som er et jubileum verdig!
 
Under finner du programmet, og link til påmeldingsskjema. 
 
Påmeldingsfrist 15. juni 
PROGRAM
PÅMELDING
 
 
 SKOGKVINNER I TYSK-FRANSK DOKUMENTARFILM
04. mars 2015
 
Et filmteam fra det tysk-franske produksjonsselskapet Arte ble med Kvinner i Skogbruket på styremøte, skogplanting, motorsagkurs hos styreleder Merete Larsmon på Bygstad. Filmteamet fulgte Merete både på jobb, i hjemmet og sammen med Kvinner i Skogbruket. Hun fikk fram skogens rolle i klimasammenheng og norsk skogbruk som verdiskaper. Filmteamet var også innom Rogaland for å sette fokus på klimaskogprosjektet der.
NRK
 
 


 
 
 
 
K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T
 
ÅKROKVEGEN 13
2230 SKOTERUD
+47 917 42 922
 
post@kvinneriskogbruket.no
 
 
 
 

© LightWeb