K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T

 
 
 
 
  
 
 
Oppdatert Program til Temakonferansen 19. september 2020
18/08/2020

Et bilde som inneholder tegning  Automatisk generert beskrivelse og Et bilde som inneholder tegning, skilt  Automatisk generert beskrivelse støtter konferansen.

Sted: Rolstadvegen 50, 2170 Fenstad, Nes på Romerike

10.00-10.45

Registrering, kaffe og bakverk, prat, beundring av gamle hus og store jorder, gjensynsgleder og mot slutten; finn deg en plass på salen i hovedhuset før det braker løs.

Fagprogram lørdag 19.september 2020

10.46-10-59

Vi ønsker velkommen til bygda, til gården til konferansen.

Ordfører Grete Sjøli, eier Anne-Kristin Rolstad og styreleder i kvinner i Skogbruket.

11.00-11.55

Hovedtema 1, moderator Solfrid Martiniussen, Fylkesmannen i Viken

Mangfold & klimabehovet for urørt natur møter behovet for økt produksjon av fornybare ressurser. Hvordan jobber vi for å oppnå FN sine Bærekraftsmål nr. 13,14 og 15.

Innleder 1: Gunnhild Søgaard, forsker og avdelingsleder NIBIO

Innleder 2: Line Nybakken, professor i skogøkologi, NMBU

Friminutt!

12.11-13.00

Debatt & Dialog med friske formuleringer og freidige spørsmål til våre innledere.

13.01-14.00

Rolstad Spesial bærekraftig lunsj for sultne

14.01-15.00

Hovedtema 2 Moderator Linda C. Strømsod, Viken Skog

Mangfold & klimanye koster, nye løsninger. Vi ser på skogbrukets behov for satsning på menneskelig bredde og intern innovasjon. FN sine Bærekrafts-mål 5 og 9.

Innleder 1: Anne Kirah. Design-antropolog og psykolog og spesielt god på interne innovasjonsprosesser.

Innleder 2: Karin Hovde, Fagleder KUN, med master i endrings-ledelse og stor kunnskap om kjønnsperspektivet i norsk skogbruk.

Friminutt

15.15-16.00

Bålpraten – muligens delvis under tak, men helt sikkert med bålkaffe og bite-ti.

Hvordan kommuniserer skogeierandelslagene med kvinner i skogbruket?

Vi setter sammen ei gruppe av sterke og klare kvinner, og diskuterer hvordan de ulike aktørene jobber med informasjon, involvering og inspirasjon både internt og eksternt mot kvinnelige skogeiere, tillitsvalgte, ansatte og samarbeidspartnere.

Kommunikasjonsansvarlig i Viken Skog, Linda C Strømsod er med rundt bålet!

Omgruppering og klar til avmarsj til juletrefeltet (bak låven!)

16.10-17.00

Juletre-produksjon på Rolstad Gård. Vi runder av med en fredelig syssel ute i gårdens plantefelt. Sammen med eierne og Tore Bekkedal, juletreprodusent.

Kveldsprogram lørdag – for alle de som kan og vil

19.00 til senge-dags

Middag i finstua. Stuttreist mat med lange smaker, munter prat og korte taler. Trestemt sang og firstemt latter. Litt offisielt program, men mest moro.

Meny: Elghakk & nypoteter, is med håndrensede bær og flybåren kaffe. En enhet drikke er inkludert i prisen.

Vi tilbyr følgende alternativer for deltakelse på Temakonferansen

Alternativer

Priser i kr

Deltakelse fagdag

500

Deltakelse fagdag og middag

700

Overnatting? Bestill direkte på

www.hanen.no

www.husergard.no

850/seng inkl. frokost (1 natt)

1350/seng inkl. frokost (2 netter)

Villa Breen, hele huset

Ring: 917 42 922

4000/1 person, deretter 400 kr ekstra per person. Fredag-søndag.

Viktig; Rolstad Gård følger alle nasjonale retningslinjer knyttet til Covid-19. Vi tar forbehold om å måtte avlyse på kort varsel på grunn av nasjonale krav eller lokal økt smitte.

Søndag 20.september – helt frivillig hvis du er i nærheten

Vi foreslår et par aktiviteter som du finner ca. 3 km sør for Rolstad Gård.

10.00 -

Ravine-vandring fra Fenstad kirke. Det er mulig å gjøre en kort og innholdsrik ravinevandring fra Fenstad kirke og ned til Vorma. Ca. 1 km med interessant biologi.

 

Fra 12.00

Kunst-cafe på vakre Huser – en perle ved Vorma. Lise Kristensen driver Huser Gård, og her kan du nyte kunst og kaffe på et gammelt presteenke-sete.

Les mer på www.husergard.no

Et bilde som inneholder stopp, skilt, tegning, personer  Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tegning  Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tegning, skilt  Automatisk generert beskrivelse

Konferansen jobber for FNs bærekraftsmål nr. 5,9,13 og 15.

Et bilde som inneholder gress, tog, utendørs, spor  Automatisk generert beskrivelse

Rolstad Gård, Rolstadvegen 50, 2170 Fenstad.

 
Møt skogprofessor Line Nybakken på Temakonferansen 2020!
18/08/2020

Vi er svært glade for å melde at professor Line Nybakken deltar på Temakonferansen 2020. Vi har spurt Line om hun vil dele med oss hva hun har studert, hva hun jobber med og hva hun brenner for innen skogbruket, og hun sendte oss følgende:

"

Hei – jeg heter Line Nybakken og gleder meg til å møte dere på årets Temakonferanse i september. Her er kort om meg;

Jeg studerte skogfag ved NMBU (NLH) etter videregående. Etter avsluttede studier i 1998 fikk jeg jobb i ett år som skogbrukslærer ved Stend Jordbruksskule i Berge). Jeg påbegynte min doktorgrad i 1999, og kunne i 2003 skrive Dr. Scient i botanisk økofysiologi på visittkortet.

De fire neste åra studerte jeg hvordan arktiske og alpine planter beskytter seg mot ultrafiolett stråling, med feltarbeid på så ulike steder som Svalbard, på Finse og i de franske alper.

Etter denne perioden har min forskning i stor grad dreid seg om hvordan trær reagerer på klimaendringer, og først og fremst hvordan det kjemiske forsvaret påvirkes.

I årene 2009-2011 jobba jeg som forsker ved Östra Finlands Universitet i Joensuu, før jeg fikk fast jobb ved NMBU i 2011. Der er jeg nå professor i anvendt skogøkologi. I tillegg til forskningen underviser jeg i skogskjøtsel og skogøkologi, og veileder master- og PhD-studenter. Jeg er også veldig interessert i forskningsformidling, og driver bloggen «Under trekrona».

Mine forskningsinteresser er mange og brede, men «akkurat nå» er nok karbonet under bakken og naturlig beskyttelse av granplanter det jeg jobber mest med. Ellers brenner jeg for en mer kunnskapsbasert skogdebatt der vi forskere bidrar mer, og for et skog-Norge med mer diversitet på alle plan! Og så er jeg veldig glad for at det høsten 2020, startet 13 unge kvinner på Skogfag ved NMBU.

"
 
 Her er Line Nybakk sin blogg: https://blogg.nmbu.no/undertrekrona/
 
 
 To flotte skogdager for innvandrerkvinner gjennomført i geografi Hedmark
16/07/2020

Å bli klar over hvordan man som ny innbygger i Norge kan ta skogen i bruk er viktig lærdom for både likestilling og integrering. Mor er ofte den som bestemmer felles familieaktiviteter, derfor har det ringvirkninger for hele familien når kvinner og mødre blir trygg på å være i skogen.

Men det å kunne bruke skogen til rekreasjon, trening, matauke og den klassiske «turen ut» er ikke selvfølge når man kommer fra andre verdensdeler. Kvinner i Skogbruket søkte derfor Gjensidigestiftelsen i Hedmark om midler til å gjennomføre skogdag, og det er nå gjennomført i hver ende av Hedmark.

Vi var først i Alvdal. Der møtte vi kvinner og barn fra voksenopplæringen i Tynset og Alvdal som gledet seg over ny kunnskap, tips om nye aktiviteter og å møte kvinner fra en kanskje ukjent yrkesgruppe. Været var glohett, men det var absolutt ingen klager, bare glade smil. Å forklare allemannsretten når språk-kunnskapene ikke er helt topp er alltid en utfordring. Og vi måtte le da en av deltakerne skjønte poenget og sa meget overrasket; «Mener du at hvis jeg eier en skog, så kan hvem som helst gå der???» Illustrert med svært undrende grimaser. Ja, faktisk, så lengde man holder seg unna plantefelt.

Kvinner i Skogbruket stilte med lokalt medlem Marit Eggen og daglig leder Britt Godtlund.

Neste sted ut var Skarnes og deltakere fra Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring. Vi møttes ved Igletjernet og der fikk deltakerne lære kort om bær, sopp og de vanligste ville dyrene våre. Deretter skogtur hvor vi snakket om det som naturen har å vise fram i juni. Vi serverte bålkaffe, jentene fikk prøve å fiske og så pratet vi om hvor «typisk norsk» det er å gå på tur. Og at vi kan gjøre det nesten hvor vi vil. Noen av deltakerne hadde opplevelser med skog fra sine hjemland som ikke automatisk fristet til å gå ut i den norske lyse og trygge naturen. De hadde erfart null allemannsrett og reelle farer forbundet med å møte både dyr og mennesker.

Fiskegruppa i Sør-Odal JFF var hjertelig til stede for å vise fram meiting som en fredelig, men spennende syssel. Vi takker Geir Linnes og Roar Sanderud samt fiske-entusiast Edvin Østby for kaffe-koking, fiskekort og instruksjon.

Fra Kvinner i Skogbruket stilte styremedlem Merete Larsmon og daglig leder Britt Godtlund.

Vi takker Gjensidigestiftelsen for tilliten og hilser fra fornøyde deltakere i Hedmark.

 
 
 
 
 
Velkommen til Kvinner i Skogbruket sin Temakonferanse 19.september 2020

16/07/2020
 
KONFERANSEN HAR PLASS TIL 40 DELTAKERE, vi praktiserer FØRST TIL MØLLA!

Påmelding: mail til brittgodtlund@kvinneriskogbruket.no

Sted: Rolstadvegen 50, 2170 Fenstad, Nes på Romerike

10.00-10.45

Registrering, kaffe og bakverk, prat, beundring av gamle hus og store jorder, gjensynsgleder og mot slutten; finn deg en plass på salen i hovedhuset før det braker løs.

Fagprogram lørdag 19. september 2020

10.46-10-59

Vi ønsker velkommen til bygda, til gården til konferansen.

Ordfører Grete Sjøli, eier Anne-Kristin Rolstad, styreleder i kvinner i Skogbruket og dagens moderator.

11.00-11.55

Dagens første hoved-tema:

Mangfold & klimabehovet for urørt natur møter behovet for økt produksjon av fornybare ressurser. Hvordan jobber vi for å oppnå FN sine Bærekraftsmål nr. 13, 14 og 15.

Innleder 1: Gunnhild Søgaard, forsker og avdelingsleder NIBIO

Innleder 2: Line Nybakken, professor i skogøkologi, NMBU

Innleder 3: Vi har satt av plass til Kjersti Holth Hanssen, forsker NIBIO

Friminutt!

12.11-13.00

Debatt & Dialog med friske formuleringer og freidige spørsmål til våre innledere.

13.01-14.00

Rolstad Spesial bærekraftig lunsj for sultne

14.01-15.00

Dagens andre hovedtema;

Mangfold & klimanye koster, nye løsninger. Vi ser på skogbrukets behov for satsning på menneskelig bredde og intern innovasjon. FN sine Bærekrafts-mål nr. 5 og 9.

Innleder 1: Anne Kirah. Design-antropolog og psykolog og spesielt god på interne innovasjonsprosesser.

Innleder 2: Karin Hovde, Fagleder KUN, med master i endrings-ledelse og stor kunnskap om kjønnsperspektivet i norsk skogbruk.

Friminutt

15.15-16.00

Bålpraten – muligens delvis under tak, men helt sikkert med bålkaffe og bite-ti.

Hvordan kommuniserer skogeierandelslagene med kvinner i skogbruket?

Våre innledere er ikke avklart, men tema blir hvordan «de fire store» jobber med informasjon, involvering og inspirasjon både internt og eksternt mot kvinnelige skogeiere, tillitsvalgte, ansatte og samarbeidspartnere.

Omgruppering og klar til avmarsj til juletrefeltet (bak låven!)

16.10-17.00

Juletre-produksjon på Rolstad Gård. Vi runder av med en fredelig syssel ute i gårdens plantefelt. Sammen med eierne og Tore Bekkedal, juletreprodusent.

Kveldsprogram lørdag – for alle de som kan og vil

19.00 til senge-dags

Middag i finstua. Stuttreist mat med lange smaker, munter prat og korte taler. Trestemt sang og firstemt latter. Litt offisielt program, men mest moro.

Meny: Elghakk & nypoteter, is med håndrensede bær og flybåren kaffe. En enhet drikke er inkludert i prisen.

Vi tilbyr følgende alternativer for deltakelse på Temakonferansen

Alternativer

Priser i kr

Deltakelse fagdag

500

Deltakelse fagdag og middag

700

Overnatting? Bestill direkte på

www.hanen.no

www.husergard.no

850/seng inkl. frokost (1 natt)

1350/seng inkl. frokost (2 netter)

Villa Breen, hele huset

Ring: 917 42 922

4000/1 person, deretter 400 kr ekstra per person. Fredag-søndag.

Viktig; Rolstad Gård følger alle nasjonale retningslinjer knyttet til Covid-19. Vi tar forbehold om å måtte avlyse hvis det strammes inn på antall deltakere og/eller krav til fysisk avstand øker

En eventuell avgjørelse om avlysing tas 1. september. Bestilt overnatting kan avbestilles uten omkostninger til og med 5. september.

Søndag 20. september – helt frivillig hvis du er i nærheten

Vi foreslår et par aktiviteter som du finner ca. 3 km sør for Rolstad Gård.

10.00 -

Ravine-vandring fra Fenstad kirke. Det er mulig å gjøre en kort og innholdsrik ravinevandring fra Fenstad kirke og ned til Vorma. Ca. 1 km med interessant biologi.

Fra 12.00

Kunst-café på vakre Huser – en perle ved Vorma. Lise Kristensen driver Huser Gård, og her kan du nyte kunst og kaffe på et gammelt presteenke-sete.

Les mer på www.husergard.no

Et bilde som inneholder tegning  Automatisk generert beskrivelse

Konferansen er støttet av rekrutterings- og kompetansehevende midler fra Viken Fylkeskommune. Vi takker for støtten!

Rolstad Gård, Rolstadvegen 50, 2170 Fenstad, Nes på Romerike

 
Kommer til årets temakonferanse i Nes på Romerike
16/07/2020

Gunnhild Søgaard er en av våre dyktige og aktive forskere samtidig som hun er avdelingsleder ved Norske Institutt for Bioøkonomi(NIBIO).

Gunnhild jobber er i divisjonen for skog og utmark, og hennes fagfelt er skog og klima.

I mai deltok Søgaard blant annet på årets store fag-konferanse «Skog og Tre». Der holdt hun et klart og tydelig innlegg med tittel «Hva betyr rapportene fra klimapanelet for norsk skogbruk? Er tiltaket i klimapanelet og naturpanelet forenelig?»

Enkelt sagt: hvor forenelig er ønskene om å bruke skog til å løse klimautfordringer og å bruke skog til å løse miljøutfordringer.

Om tema nedbygging av myr ble Søgaard intervjuet i Lørdagsrevyen. Du kan se intervjuet her.

Vi er glade for at Gunnhild kommer til årets Temakonferanse for å dele kunnskap med oss som en av innlederne under tema Skog, klima og hvordan vi jobber for å nå FNs Bærekraftsmål 15, «Livet på jorda».

Gunnhild har arbeidssted på Ås, bor på Jaren, og 19. september kan du treffe henne på Rolstad Gård i Fenstad, Nes på Romerike.

Hun er selvfølgelig medlem i Kvinner i Skogbruket!

 
 
Er du kvinne og skogeier eller skogbruker i Agder??
25/06/2020

I høst kan du bli med på krasj-kurs i skogbruk for kvinner hvis du er skogeier, odels-jente eller skogbruker i Agder. Det er gledelig å melde at Agder Fylkeskommune bidrar med RK-midler og dermed sørger for økt aktivitet via økt kunnskap. Vi tror også at kurset vil gi deltakerne et fagnettverk.

RK står for rekruttering og kompetanseheving i landbruket, og Kvinner i Skogbruket sitt kurs passer godt inn da disse midlene blant annet skal brukes til arbeid innen likestilling i landbruket.

Undervisningen starter i september 2020 og vi skal bruke den digitale plattformen Teams til teori-delen. Det betyr at det er enkelt å delta, og undervisningen krever ingen forflytninger. Du må ha OK internett. I 2021 møtes vi fysisk for å omsette teori til noe håndfast. Deltakelsen krever ingen skogfaglige forkunnskaper. Vi skal gjennom sju temaer: skogfaglige begreper, skogfond, skogkultur, virkeskontrakt, tynning, sluttavvirkning og virkesoppgjør.

Og så er det uhyre enkelt å putte på flere temaer hvis gruppa ønsker det.

Kvinner i Skogbruket har testet ut modellen i Innlandet. Her har vi kommet halvveis og har lagt inn to kvelder ute. Det har vi fått til på grunn av korte avstander.

Her er kommentarer fra to deltakere som kunne lite skogbruk fra før:

«Fint å lære detaljert teori og se det i praksis ute i skogen. Bli kjent, ha et faglig og sosialt fellesskap og danne nettverk. Kunnskap er makt Guro, blir skogeier om 2 år.

«Har vært lærerikt å være med på disse kveldene. Dessuten kjenner jeg få jenter som har skog, så er veldig hyggelig med prat og lærdom»  Kari-Anne, passiv skogeier gjennom mange år.

Du som deltar betaler 200 kr/gang (varer ca. 2 timer), noe som kan betales med skogfond med skattefordel.

Når vi møtes på Teams er kurslederen «live» og som deltaker kan du stille spørsmål og bidra med egne erfaringer og kunnskap.

Vi vil invitere med eksperter som kan gi et lite ekstra løft til de temaene vi har på agendaen.

Vi går for 40 deltakere – og det vil bli satt opp minst 2 alternative kvelder for hvert tema.

Velkommen inn i krasj-kurs-verden! Spørsmål og påmelding til brittgodtlund@kvinneriskogbruket.no
 
Krasj-kurs-gjengen i Sør-Odal trives sammen både på Teams og på praksis-kvelder. 
 
 
 
 
Temakonferanse 2020 – det skjer på Rolstad Gård i Nes på Romerike
11/06/2020
 
Kvinner i Skogbruket sin Temakonferanse 2020 avholdes på Rolstad Gård i Nes på Romerike.

Programmet blir allsidig, tidsaktuelt og det avsløres etter hvert.

Nytt for i år; du kan følge med via direkte-streaming der du bor. Det kan være mange grunner til at du ikke kan reise på konferanse, så da tar vi konferansen hjem til deg.

Men per d.d. planlegger vi for at det blir mange glade og kunnskapshungrige deltakere som møtes 19. september. Så kom til den vakre Fenstad, bygda mellom Eidsvoll og Årnes, mellom Gardermoen og Kongsvinger (https://goo.gl/maps/7TD2fmhSY6b5TK3E9).

Fagprogrammet vil vare fra 11-17, og dagen avsluttes med et felles måltid for oss som ønsker å drøye stunden og spise i storslåtte omgivelser.

Overnatte? Du kan bo på Rolstad Gård eller på Huser Gård fem kilometer unna. Totalt er det 12 ledige rom, noen doble hvis man har noen å dele med. Du bestiller og betaler overnatting (ene) selv og bruker din egen avbestillingsforsikring hvis noe skulle skje.

Våre verter vil sette stor pris på om du er rask med bestillingene. 

Du finner Rolstad Gård på www.rolstadgard.no og Huser Gård på www.husergard.no

15 minutter unna har vi funnet vakre Villa Breen, en nydelig restaurert tømmerbygning på et levende tun. Huset leies ut samlet til en gruppe. Det er nok rom til fem personer, plass til åtte hvis noen kan dele. Høres dette interessant ut? Hvis så, tar du kontakt med daglig leder Britt. Du vil trenge bil!

Bilder finner du på https://www.airbnb.no/rooms/21646389?&s=67&unique_share_id=4ed1f17a-21b7-4b7a-a267-9ed3b6f1ad6b

Andre spørsmål? Kontakt Britt på 917 42 922 eller brittgodtlund@kvinneriskogbruket.no

 
 
 
(Venstre: Rolstad Gård, høyre: Villa Breen, under: Huser Gård)
 

- Vi støtter Temakonferansen med RK-midler!
 
Innkalling til årsmøte i Kvinner i Skogbruket
11/06/2020

Innkalling til årsmøte i Kvinner i Skogbruket med behandling av årsmelding, årsberetning og regnskap for 2019.

Styret har diskutert og landet på at landsmøtet i år avholdes som et digitalt møte.

Møtet vil bli avholdt torsdag 3. september fra kl. 18.00. Hvis vi har registrert din korrekte mailadresse vil du få sakspapirer og link til møtet senest 2 uker før møtet.

Vi viser til våre vedtekter og ber de som har saker de ønsker behandlet om å melde de til landsstyret senest 3 uker før møtet.

Vi vil søke å gjennomføre et møte som tilfredsstiller alle formelle krav, men ber om forståelse for at diskusjoner og debatter utgår.

Årets ordfører er Liv Marit Strupstad.

 
Vi skal lage podkast!
21/05/2020

Hva er lyden av skogbruk? Er det motorsag på tomgang? Sus i ospe-kroner? Knitring av bål? Eller kan det være helt andre ting – slik som å bla i ei bok, stryke hånda over treverk eller å tømme den fulle bærplukkeren med tyttebær? Har virkelig benkeplata mi vært et tre engang, i så fall kan vi finne ut hvor det levde? Hvordan kan det være gran i tannkremen min (kan det virkelig være det?). Og hvorfor er bier så viktige? Kan man være 16 år og gå på en skole der man får kjøre hogstmaskin og gir virkelig en skogfag-utdannelsen så mange ulike jobbmuligheter?

Det er dette, og mye mer, vi skal undersøke i podkasten «Lyden av skogbruk». Og vi – det er Vibeke med capsen – og Britt med topplue. Sammen er vi ekstremt nysgjerrige og veldig lite eksperter, men det skal vi jo bli sammen med lytterne våre.

Har du lyst å være med oss på denne oppdagelsesturen er det topp. Vi trenger tips til artige mennesker vi kan pumpe for kunnskap. Og vi trenger medhjelpere til å lage spørsmål slik at vi spør ekspertene om det folk flest lurer på!

Vi skal i gang i juni, så her er det bare å kaste seg frampå.

Du når oss på 91742922 eller brittgodtlund@kvinneriskogbruket.no
 
 
 
 
 Digitalt krasj-kurs
02/04/2020

Når verden og hverdagen brått endrer seg, er det bare å snu seg rundt og se etter nye løsninger. Tirsdag denne uka gjennomførte derfor Kvinner i Skogbruket kurskveld 1, av sitt første Krasj-kurs i skogbruk, via Teams. Den digitale tilpasningen førte til at også deltakere som i utgangspunktet ikke kunne delta, koplet seg opp fra rundt omkring og så var vi fulltallige.

Vi kjører nå videre med Teams til det blir helsemessig forsvarlig og tillat å møtes fysisk.

Har DU lyst å bli med på kursets teoridel?

Kurskveld 1 kjøres i reprise 16. april, det er bare å henge seg på. Kurskeld 2 blir 21. april. Så løser vi den praktiske utebiten etter hvert. (fra mai og utover)

Kanskje med direkte-overføring fra skogen?

Påmelding til brittgodtlund@kvinneriskogbruket.no eller 917 42 922

 
Kursleder Britt sitter i Eidskog, deltakerne i Sør-Odal, Oslo og Lillestrøm.
 
28 millioner planter og snart plantesesong
02/04/2020

De siste tre ukene har det vært febrilsk aktivitet blant skogbrukets næringsaktører med tanke på skogkultursesongen. 28 millioner planter venter på å få komme i bakken, og med en næring som har gjort seg avhengig av sesong-fast, utenlandsk arbeidskraft, er spørsmålene mange.

Norge har de siste dagene lettet på restriksjonene for sesongfast ansatte, men vi vet lite om hvor mange som får reise ut fra sitt eget hjemland. Og hvor mange synes det er greit å forlate familiene i disse tidene? Hva om arbeiderne blir sjuke i Norge?

Det er mange spørsmål, og samtidig virker det som skognæringen har liten tro på at norske menn og kvinner skal klare å løse plantinga uten hjelp fra sesong-arbeiderne.

Men når var det vi ble inkompetente til å plante? Har vi ikke heller kanskje blitt for godt vant til å gidde å plante? Å plante skog er en viktig jobb som krever sin person, men det er ikke high tech.  Det krever utholdenhet, kondis, kunnskap, nok mat og drikke, arbeidsmoral, og ikke minst arbeidslyst.

Det er mange som har arbeidslyst i år. I år er ikke som alle andre år. I år strekker folk seg litt lenger. I år er det mange som er permitterte, kanskje blitt helt arbeidsledige. I år er det mange som har sittet inne så mange uker at det frister ekstra å være ute. I år har skogbruket alle muligheter til å vise hvem vi er. Hvis vi vil. Vi kan vise at vi er inkluderende, løsningsorienter, interesserte i å vise hva vi står for og hvor viktig skog og skogbruk er. Hvis vi vil.

 
Trenger du å lære mer om planting? Følg onlinekurs som kommer etter påske på følgende adresse: https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=28370
 
 Krasj-kurs i skogbruk for grepa kvinnfolk
19/03/2020

Mange kvinner kvier seg for å ta del i drift av skogeiendom. Vi tror det har med tradisjoner og manglende rollemodeller å gjøre. Og dét er ikke noe rarere enn at menn flest ikke driver med strikking og brodering sjøl om de både mekker og maler.

Men hva om du brått står der aleine, etter et samlivsbrudd, et dødsfall (ja- det skjer!) eller sjukdom og du har ansvar for eiedom, deg sjøl og unger? Eller hva med bare å lære fordi det er moro, utviklende, viktig, riktig, smart, nødvendig og økonomisk?

I Eidskog (og også Sør-Odal) blir det i år gjennomført krasj-kurs i skogbruk for jenter og voksne kvinner. Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap i hvordan man «går løs på skogbruket» og fjerne noen mentale og faglige barrierer. Fire kvelder eller to dager – eller tre. Det er mer enn nok å ta tak i.

Med nedlagte skogeierlag er det også behov for å bygge lokale faglig-sosiale nettverk.

Har du lyst på et slikt kurs i din hjemkommune, sammen med andre grepa kvinnfolk?

Ta kontakt med Britt på brittgodtlund@kvinneriskogbruket.no eller på 917 42 922.

 
 
 
 Daja blir skogsarbeider!
05/03/2020

Diana «Daja» Jensen er ei svært allsidig dame som har jobbet i skogbruket tidligere – som lassbærersjafør – men nå gjør hun nå alvor av drømmen om en ekte utejobb. Fra og med februar i år er hun i gang med ryddesag sammen med ektemannen og skogsarbeider Øystein. Oppstart skjer i Nes på Romerike, men Daja er ekte sørlending, og de planlegger flytting til Evje-Hornes i Agder, i løpet av våren.

Men jobb må de begge ha, og ryktene sier nå at de blide sørlendingene ikke er så ivrige til å gjøre ungskogpleie. Det kan vel ikke være sant? Så oppfordringen går herved til AT-Skog og andre lokale aktører om å skaffe Daja og Øystein mer enn nok å gjøre framover. Øystein er også rask og dyktig i bruk med gravemaskin til reparasjon av hjulspor, markberedning, snuplassbygging og grøfting/grøfterensk.

Vi i Kvinner i Skogbruket støtter Daja i yrkesvalget, og vi kommer til å følge med hvordan det går i den nye jobben. Du finner et intervju med henne på Facebook-siden til Kvinner i Skogbruket.

 
        
Daja og Øystein er i gang med ungskogpleie.
 
Viktig med gode verneklær. Disse flotte jakkene kommer fra Stihl. (https://www.stihl.no/)
 
 Kvinner i Skogbruket + Skogselskapet = sant
05/03/2020

Skogbrukets små, og ikke minst kraftfulle aktører, har mye å tjene på å jobbe sammen. Både Kvinner i Skogbruket og de enkelte skogselskapene rundt om i Norge (17 per i dag) er i tallet små, men jobber med viktige og samfunnsnyttige oppgaver. Oppgaver som hverken det offentlige eller næringsaktørene tar seg av. For eksempel skole-skogdager og likestillingsarbeid. Som jo veldig fint kan kombineres.

I Skogselskapet i Hedmark jobber Lars Erik Rønningen og Knut Arne Gjems. Disse hyggelige karene inviterte denne uka daglig leder Britt til kruttsterk kaffe og idé-myldring. Det ble et svært konstruktivt møte, og vi gleder oss til å utveksle kunnskap og dele prosjekter framover.

Og vi presiserer at Kvinner i Skogbruket gjerne samarbeider med alle landets skogselskaper!

Lars Erik, Knut Arne og Britt i nydelig gruppe-selfie. 
 
Treff over grensen fredag 27.mars
05/03/2020

Fredag 27. mars, fra 12.30 – 15.00 blir det grenseoverskridende kunnskapsdeling med sosial profil. De av oss i Kvinner i Skogbruket som vil og kan, drar til Köla i Eda kommun for å møte medlemmer i Skogskvinnorna.

Anledningen for møtet er bedriftsbesøk på sagbruket AB Hilmer Andersson. Dette familieeide sagbruket (med høvleri) har eksistert i snart hundre år, og i dag er det oldebarna som driver. Vi er glade for å se at bedriftens VD – eller administrerende direktør på godt norsk – er Kari Andersson. Det er hun som er vert for oss under besøket. Det blir servert enkel lunsj på «bruket». Les mer om bedriften på http://www.hilmer.se/.

Ettersom vi først er samlet, inviteres du til å fortsette ettermiddagen/kvelden med kveldsmat og skogfaglig prat i Boda. Det er ca. 10 km fra sagbruket, og hvis du lurer; vi skal til mormor-heimet til daglig leder Britt.

Lyst å være med? Avreise fra Skotterud 11.45.

Påmelding til Britt på 917 42 922, frist 24.mars.

 
 
 Britt i Kvinner i Skogbruket og Aina i Skogskvinnorna inviterer til bedriftsbesøk i Köla, Eda Kommun.
 
Nina og Britt planlegger faglig-sosial treff i Boda. (Til høyre)
 
 "Bruk hue - bruk hjelm!"
20/02/2020

Kvinner i Skogbruket har mange viktige oppgaver å jobbe med i 2020, og vi trenger flere medlemmer for større slagkraft! Vi drar derfor i gang vårens vervekampanje

«Bruk hue – bruk hjelm!»

Skogsarbeid krever ulikt verneutstyr etter arbeidsoppgaver, men hjelm er alltid nødvendig. Hjelmen beskytte oss mot fallende kvister, felte trær i ungskogpleie, kast med saga, fliser og kvister i øynene og støy fra saga. I tillegg holder den både regnet vekk fra nakken og snø & is «fra oven» på vinteren.

Og ikke minst – den beskytter knotten vår ved fall!

Du som verver flest medlemmer i perioden 20. februar til 1. juni får en flott hjelm fra oss. Dette er en Function Universal hjelm til en verdi av kr 599. Hjelmen er sponset av vår samarbeidspartner Stihl.

Med en hjelm fra Stihl har du beskyttelse som tilfredsstiller alle sikkerhetskrav og du er klar for å jobbe.

Gå gjerne inn og skjekk andre produkter på Stihl sine hjemmesider: https://www.stihl.no/

Hvordan verve? Ta en prat med aktuelle kule kvinner, og bruk deretter innmeldingsskjemaet som du finner her på hjemmesiden. Husk å legg deg inn som verver.

Da er hjelmen bare noen tastetrykk unna!

Disse flotte ungdommene jobbet med ungskogspleie
i Nes på Romeriket sommeren 2019.
Nødvendig verneutstyr på plass! 
 
Nyhetsbrev nr. 1, februar 2020
03/02/2020
 
Årets første nyhetsbrev har viktig informasjon om arrangementer i 2020. I tillegg har vi tatt turen rundt og hentet nytt fra Skog-Norge. Kule kvinner i skogbruket denne gangen er ingen ringere enn Tertit Jahnsen Hørstad. Nyhetsbrev nr. 4 og 5 fra 2019 er lagt rett inn i arkivet!
Trykk på linken under bildet for å lese hele nyhetsbrevet 
 
 Velkommen til skogkvinnesamling på Voss
30/01/2020
 
"Hei og velkomen til Voss! Voss er ein stor skog- og landbrukskommune som ligg i hjartet av Vestlandet, og me gler oss til å ta imot mange skoginteresserte kvinner her siste helga i april. Eg driv Flor AS, som lagar arbeidskle til kvinner. Eg skal sjølv overta ein gard på Voss om nokre år, med sau, skog - og med Flor som tilleggsnæring. Eg er nybyrjar innan skogsarbeid, og har akkurat meldt meg inn i "Kvinner i Skogbruket". Ser fram til fagleg og sosial samling her i april, og vonar så mange som råd vil ta turen! Med beste helsing fra Kristin Lemme, dagleg leiar i FLOR AS"
 
 
Kristin i egendesignet arbeidsdress fra FLOR. (Bilde: FLOR) 
 
Med denne hilsningen fra Kristin og fagre Voss, ønsker vi alle medlemmer og skogfaglige interesserte kvinner med på tur i Vesterled. Datoene er 25. og 26. april, og vi kommer tilbake med fagprogram så snart det er klart. Har du ønsker for programmet? Ikke nøl med å ta kontakt! 
 
Tømmer og Marked 2020
23/1/2020

Kvinner i Skogbruket har gjort en avtale med Viken Skog. Avtalen gir våre medlemmer 15% rabatt på deltagerpris på det som beskrives som

«Årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av tømmer og skogindustri».

Tømmer og Marked arrangeres 12.februar på Sundvollen Hotel fra 08.30 til 16.30. Møt opp i god tid!

Påmelding: Send e-post direkte til e-post@viken.skog.no og skriv at du er medlem i KVINNER I SKOGBRUKET. Husk å oppgi om du er andelseier eller ikke.

Rabatt-avtalen betyr følgende; Er du andelseier i Viken Skog -og medlem i Kvinner i Skogbruket- så betaler du 680 kr.

Er du medlem i Kvinner i Skogbruket, men ikke andelseier i Viken Skog, blir prisen 1105 kr.

Og er du hverken andelseier i Viken eller medlem i Kvinner i Skogbruket koster det 1300 kr.

Ikke-medlemmer melder seg på via www.viken.skog.no

Noen av de som skal underholde og inspirere oss denne dagen er :

· Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet

· Jan Åström, styreleder i BillerudKorsnäs

· Stephen Mackie, Senior Vise President Canadian Operations

· Arthur Buchardt, investor og finansmann

· Ina Vikøren, bærekraftsjef i H&M

Disse, og mange flere, skal dele av sine kunnskaper og verdier denne dagen. Og sjølveste Arne Brimi lager tømmerfrokost fra kl. 08.00!

Temaer for dagen er: Rammer og trender for vekst og utvikling, grønne og bærekraftige investeringer, bærekraft og skogen som naturressurs, innovasjon og kreativ bruk av tre samt hvordan utvikle en «verdikjede i verdensklasse».

Benytt medlemsrabatten og få med deg årets happening innen skog og skogbruk!

Her får du mye for pengene, både kunnskap, mat og ikke minst «sosiale friminutt». For mer info og fullt program, gå inn på www.viken.skog.no.

Håper vi sees!

 
SKOGEN - ARENA FOR LIKESTILLING OG DEMOKRATI
11/1/2020
Kvinner i Skogbruket gjennomførte to skogdager for innvandrerkvinner i Hedmark, i november og desember. I november ønsket vi velkommen til deltakere fra Solør voksenopplæring og vi hadde et flott arrangement på Skogmuseet i Elverum. I desember ble vi ønsket velkommen til Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring på Kongsvinger. På begge stedene gjennomførte vi undervisningsopplegget som vi har utarbeidet i et prosjekt finansiert av Bufdir. Det har vært en stor glede å ønske innvandrerkvinner velkommen inn i vår skogsverden, og de har satt stor pris på arrangementene. Det samme har lærerne gjort. Arrangementene ble gjennomført med deltakelse fra daglig leder og medlemmer i KIS, samt lærere fra voksenopplæringene.
Blide deltakere på Skogmuseet i Elverum, november 2019.
Fornøyde lærere og elever på Kongsvinger.
 
HISTORISK NORDISK SAMARBEID PÅ PLASS
 
I helgen ble intensjonsavtalen for Nordiske Skogskvinner underskrevet. Avtalen er viktig for at samarbeidet skal fortsette uavhengig av hvem som er ledere i organisasjonene.Representanter fra Island, Sverige og Norge var samlet i lokalene til Det norske Skogselskap i Oslo fra fredag til søndag. Ved siden av signering og gjennomgang av forslag til avtale, ble det brukt mye tid på forberedelse av den neste nordiske konferansen hvor Kvinner i Skogbruket er vertskap. Ikke minst var forsamlingen opptatt av hvordan få med skogbrukskvinner i Finland og Danmark i samarbeidet.
 
Formålet med avtalen er å styrke skogbruksnæringen i Norden gjennom å få flere engasjerte og faglig dyktige kvinner innen skogbruket i Norden aktive. Målet er å skape et faglig og sosialt nettverk og en møteplass for skogbrukskvinner i hele Norden
 
Her jobbes det med avtalen  - Birgitta Fredriksson og Aina Spets fra Skogskvinnorna i Värmland, Ingrid Stjernquist fra Spillkråkan, Kirsten Engeset og Britt Godtlund fra Kvinner i Skogbruket, Kerstin Dafnäs fra Spillkråkan i Sverige, Agnes Geirdal fra Skógarkonur på Island og Merete Larsmon fra Kvinner i Skogbruket. Ragnhildur Freysteinsdóttir fra Island var fotograf   
 
 Her det historiske øyeblikket med underskrift av avtalen mens resten av deltakerne sang 
Det ble også en tid til en luftetur i Frognerparken før alle reiste hver til sitt på søndagen.
 Intensjonsavtalen HER og sangen HER
 
BRITT T. GODTLUND - VÅR NYE DAGLIGE LEDER PÅ PLASS 

Mandag ble kontoret flyttet fra Arendal i Aust-Agder til Skotterud i skogfylket Hedmark. Her skal Britt ha sitt hjemmekontor i rette omgivelser i forhold til jobben. Som dere ser ble det både "blomster-" og nøkkeloverrekkelse i de fine omgivelsene. I tillegg ble det tid til en kort innføring i arbeidet som venter. Det blir en liten overlappingsperiode fremover. 

 
Kirsten hadde med nøkkel og blomst som her snart blir overrakt Britt. Nøkkelen passet ikke. Så den ble med tilbake til Brekkestø i Lillesand. 
 
Her er Kirsten og Britt i full gang med gjennomgang av arbeidsoppgaver
  
 
NYHETSBREV NR. 3 2019 

I Nyhetsbrevet finner du litt fra arrangementet i Steinkjer med seminar, landsmøte og temakonferanse. Skogkveld på Storegra gård for kvinner som er nye i landet. Litt om at nå trer de gamle tilbake og nye koster er snart på plass. Førstkommende mandag flyttes kontoret fra Arendal i Aust-Agder til Skotterud  i Hedmark.

 
 
 
Trykk på bildet og Nyhetsbrevet kommer opp!  
 
 
 
 
"SKOGKVELD" PÅ STOREGRA MED LIKESTILLING I FOKUS

Med prosjektstøtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer Kvinner i Skogbruket skogdag for kvinner som er nye i Norge. Onsdag kveld hadde kvinnegruppa LUNAR i Lillesand «skogkveld» på Storegra gård hos Johan Benad Ugland. Her var det samlet kvinner fra Chile, Syria, Iran, Palestina og Norge som nå har bosted i Grimstad og Lillesand. Det var lagt opp program med ulike aktiviteter fordelt på seks poster. Postene varierte fra hvordan kle seg på skogstur, hva som er spiselig/ikke spiselig i skogen, dyr vi kan møte i skogen, vedstabelkonkurranse til likestilling-/demokratiposten inne i det fine vognskjulet på gården. Der ble det servert grønnsaker med dipp samt kaffe, eplesaft og kaker spandert av bonden selv. Under likestillingsposten inne fikk vi en fin samtale rundt likestilling og demokrati før vi avsluttet det hele med sangen Jeg gikk en tur på stien.

 
 
 
 
SEMIADEN - EN VIKTIG MØTEPLASS

Fylkeslaget i Akershus/Oslo/Østfold deltok for tredje året på rad med kongledyrverksted på Semiaden i Asker. Semiaden er et stort familiearrangement for innbyggerne i Asker og omheng. Tusenvis av deltakere går fra post til post på sin skogstur rundt Semsvannet. Kvinner i Skogbrukets kongleverksted er en populær post. Mens barna lager kongledyr blir det tid til en prat med de voksne om skogens fortreffelighet. Flott jobb av fylkeslaget med Siri Bjoner og Mari Sand Austigard i spissen som gode og dyktige ambassadører for skogbruket. Dette er en fin møteplass til å nå ut til publikum! Bildene under er tatt av Siri Bjoner.

 

Standen rigget og Mari sitter klar til å ta imot folk!     
 
Her jobbes det!
 
Noen av resultatene!   
 
 TENK TRE - BYGG I TRE

Kvinner i Skogbruket oppfordrer arkitekter og byggherrer til aktivt å velge tre som byggemateriale i store bygg. Trevirke bør være førstevalget i alle offentlige byggeprosjekter framover. Vi oppfordrer til å utarbeide strategier for valg av tre på kommunalt og statlig nivå. Det finnes ikke lengre tekniske hindringer for økt bruk av tre i bygg, og tre bør ikke lenger tape i konkurransen mot stål og betong. Kvinner i Skogbruket opplever at usikkerhet og manglende kjennskap til materialet er en viktig årsak til at tre velges bort. Kvinner i Skogbruket har fokus på og forventer en større satsing på bærekraftstenkning inn i samfunnsutviklinga framover.

 

Denne oppfordringen ble vedtatt som resolusjon fra landsmøtet Kvinner i Skogbruket hadde på Holmen Gård i Verdal nå i helgen. Landsmøtet ble gjennomført på rekordtid lørdag formiddag slik at det ble mer tid for faglig påfyll. Styreleder Kjersti Rørmoen fra Grimstad ble enstemmig gjenvalgt. Nye i styret er Nina Bråten Slettum fra Åfjord i Trøndelag og Mari Gubberud fra Gjøvik i Oppland. Tone L. Fogth fra Buskerud fortsetter som nestleder.

 
Hovedstyret fra venstre: Kjersti Rørmoen, Nina Bråten Slettum, Halldis Linde Lie og Tone L. Fogth.  Mari Gubberud var ikke tilstede. 
 
Hele pressemeldingen HER
 
 Godt med en tur ut på Klonearkivet på Stiklestad for faglig påfyll! 
 
NYHETSBREV NR. 2 2019

Nyhetsbrevet side en handler om Anna Gjønnes som vant NM i skogbruksferdigheter for andre år på rad. Litt om utviklingen av samarbeidet mellom Nordiske skogskvinner. På side 2 blir Bjørg Torbjørg Godtlund fra skogfylket Hedmark presentert. Hun starter i stillingen som daglig leder i november. Fra 1. januar 2020 får Kvinner i Skogbruket også ny økonomimedarbeider, May-Anita Østingsen, fra Sortland i Nordland. Av annet stoff finner du litt om seminaret til helgen i Verdal, Jakt- og Fiskedagene i Elverum samt prosjektet Skogen - en arena for likestilling.

 
 
 
Nyhetsbrevet finner du HER 

 

 
 
 
 
 BRITT TORBJØRG GODTLUND BLIR VÅR NYE DAGLIGE LEDER

Britt bor på Skotterud og arbeider som skogbruksleder i Viken Skog, distrikt Nes på Romerike. Hun starter opp i jobben hos oss 1. november men blir allerede å treffe på landsmøtet og temakonferansen i Trøndelag i begynnelsen av september. Hun er vokst opp og bor fortsatt i skogfylket Hedmark nå Innlandet. Hun er en engasjert skogbruker og småskogeier. Bjørg er skogfaglig sterk men har også lang og nyttig erfaring fra andre bransjer.

 
Kvinner i Skogbruker ønsker Britt velkommen, og vi gleder oss til hun starter opp i november.
 
 
 
 

 
TEMAKONFERANSE OG LANDSMØTE PÅ STIKLESTAD
            

Kvinner i Skogbruket ønsker velkommen til en begivenhetsrik opplevelse på Stiklestad i Verdal fredag 6. og lørdag 7. september. I år blir det et åpent todagers arrangement, og vi starter med et heldagsseminar fredag i samarbeid med Arena Skog i Trøndelag. Selve landsmøtet gjennomføres på Holmen Gård, Værdalsbruket lørdag formiddag.

 


  
ANNA GJØNNES BLE BESTE JENTE I NM TO ÅR PÅ RAD

Styreleder Kjersti Rørmoen og Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad var sammen på skoleavslutningen til TOMB videregående skole. Ministeren holdt festtalen og Kjersti overrakte en Ipad fra Landkreditt Bank og Kvinner i Skogbruket til beste jente fra NM i skogbruksferdigheter, Anna Gjønnes. Anna var også beste jente i under NM i skogbruksferdigheter i 2018. Hun har tydeligvis trent godt det siste året for hun hadde langt flere poeng i år. I år hadde Anna havnet på 5. plass totalt av 44 deltakere (20 jenter og 24 gutter). NM ble arrangementet på KOVS Saggrenda, og den individuelle konkurransen består av felling, sverdsnu, under- og overkapp, presisjon og kvisting.

Kvinner i Skogbruket og Landkreditt Bank gratulerer Anna med seieren!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T
 
ÅKROKVEGEN 13
2230 SKOTERUD
+47 917 42 922
 
post@kvinneriskogbruket.no
 
 
 
 

© LightWeb