K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T

 
 
 
 
 

                                             Hele annonsen HER 
 
  
MØTERUNDE MED FAGLIG PÅFYLL I TRØNDELAG 

Sammen med Skogselskapet i Trøndelag og Allskog SA hadde vi møte med kvinner med minoritetsbakgrunn i Namsos og flyktningenheten i. Vi fikk informert om skogbruket i Norge samt hvor viktig skogen er for helsa vår og ikke minst om skogdagen i regi av prosjektet Skogen - en arena for likestilling. Det ble en god dialog, og alle ønsket å bli med på en skogdagen.

Merete Larsmon og Nina Slettum sammen med kvinnene som vil bli med på skogdagen.
  
 
Fra venstre: Rannveig Kristiansen, Merete Larsmon, Kirsten Engeset, Nina Slettum og Per Olav Grande 
 
Daglig leder i Skogselskapet i Trøndelag var sjåfør, og hva var mer naturlig enn å spise lunsj hos Skogplanter Midt-Norge AS på vei til møte med flyktning enheten i  Overhalla. Det var både hyggelig og lærerikt for oss med dette stoppet sammen med Skogselskapet i Trøndelag og Allskog SA. Der fikk vi se en av Norges to prikleroboter i aksjon.
 
To filmsnutter fra besøket HER og HER 
  
 
 STIHL OG KVINNER I SKOGBRUKET ER SANT..
STIHL og Kvinner i Skogbruket fortsetter samarbeidet. Torsdag 4. april hadde vi et effektivt og hyggelig møte i Sandefjord med salgssjef Bjørn Sønsteby og STIHLs nye markedskoordinator, Benedicte Kjørnær Movik. Kvinner i Skogbruket gratulerer Benedicte med jobben, og vi er glade for at flere kvinner også kommer inn i denne bransjen. Vi har hatt et godt samarbeid med STIHL gjennom mange år, og den nye avtalen skal gjelde for 2019 - 2021.
 
 

Bjørn Sønsteby og STIHLs nye markedskoordinator, Benedicte Kjørnær Movik sammen med Kjersti Rørmoen og Kirsten Engeset fra Kvinner i Skogbruket. 

 
 NYHETSBREV # 1 2019
Nyhetsbrevet denne gangen setter blant annet søkelyset på skogens betydning i klimakampen. Kvinner i Skogbruket syns skogens betydning er for fraværende i den offentlige klimadebatten. Kvinner i Skogbruket mener det er på tide å minne om det fantastiske treet. Det som kan erstatte alle produkter vi i dag lager av olje. Ikke rart at bildet på den norske hundrekroneseddelen før "oljeeventyret" var tømmerfløting. 
 
 

Arkivbildet fra skogdagen i Troms hvor Trude Hagen Hansen sammenligner skogen med et kinderegg. Dette ble en god og lærerik sammenligning for elevene.

 
Nyhetsbrevet finner du HER
 
Invitasjon Nordisk skogkvinnesamling i Jönköping HER   
 
Foreløpig program for Nordisk skogkvinnesamling 2019 HER 
 
Meld deg på HER 
   
 
 DEN FØRSTE NORDISKE SKOGKVINNESAMLINGEN I JUNI
28. til 30. juni arrangeres den første konferansen i forbindelse med samarbeidet som er i ferd med å bli etablert mellom skogbrukskvinner i Norden. Denne første samlingen blir i Jönköping i Sverige med vår søsterorganisasjon Spillkråkan som vertskap sammen med Skogskvinnorna i Värmland. Tema for konferansen er SKOGEN SOM INTÄKSKÄLLA. Under bildet finner du invitasjon og program. Påmeldingsfrist er 25. april 2019
 
 
 
Invitasjonen HER
 
Programmet HER
 
Påmeldingsskjema finner du HER
 
 
 
 NOK EN VELLYKKET SKOGDAG/KVELD
 
  

 
Anne og Hulda Eilne
Sammen med kvinnegruppa LUNAR hadde vi en flott skogdag/kveld i skogen på Flørenes i Lillesand. Med hodelykter gikk vi samlet fra post til post. Den siste posten om likestilling og demokrati hadde vi inne på en låve.
 
Arrangementet er et ledd i prosjektet Skogen en arena for likestilling og retter seg mot kvinner med minoritetsbakgrunn.

 
 NETTVERKET NORDISKE SKOGSKVINNER SLÅR ROT
 

NORDISKE SKOGSKVINNER skal være et formalisert samarbeid mellom nordiske kvinnenettverk innenfor skogbruket og skape en arena for erfarings- og kunnskapsutveksling. NORDISKE SKOGSKVINNER skal bidra til en innovativ, sterk og likestilt skognæring.

 
I 2017 tok Kvinner i Skogbruket initiativ til et samarbeid mellom kvinner innenfor skogbruket i Norden. Det første året mottok vi midler fra NIKK (Nordisk ministerråds likestillingsorgan) for å komme i gang. I 2018 kunne vi videreføre jobben takket være likestillingsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Nå er logo på plass, facebookgruppe og hjemmeside www.nordiskeskogskvinner.org .
 
Planen er at det skal arrangeres en stor konferanse annet hvert år og at vertsrollen rullerer mellom landene. Den første konferansen blir i Sverige. Så velkommen til Nordisk skogkvinnesamling i Jönköping 28., 29. og 30. juni 2019! Vi håper at vi blir mange «skogskvinner» fra Norge som reiser på den første samlingen i Jönköping. Informasjon om påmelding kommer senere, men hold av datoene siste helgen i juni!
 
Invitasjon HER 
 
 
 INTERESSANTE FUNN I NETTBASERT SPØRREUNDERSØKELSE BLANT KVINNELIGE SKOGEIERE I HELE LANDET
 
I samarbeid med KUN (Kompetansesenteret KUN er en ideell stiftelse med fokus på likestilling, inkludering og mangfold) har Kvinner i Skogbruket gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse blant kvinnelige skogeiere. Undersøkelsen er en del av prosjektet: Kvinnelige skogeiere – en viktig ressurs i det grønne skiftet.

 

Undersøkelsen avdekker et betydelig potensial for utforming og gjennomføring av skogbrukskurs blant kvinnelige skogeiere i Norge. De yngre respondentgruppene indikerer et ønske for rene kvinnekurs og ser viktigheten i kjønnsfordeling i fagtilbud.  I tillegg viser datamaterialet et gjennomgående behov blant respondentene for etablering av nye arenaer for nettverksbygging og utvikling av møteplasser for utveksling av erfaringer og rådgivning, og kursdeltakelse påpekes til å være en god arena for det.

 
 
 

 

Resultatet av undersøkelsen finner du HER


 
  
 
 
 
 NYHETSBREV # 4 2018 
I Nyhetsbrevet finnes stoff fra møte på Island i forbindelse med prosjektet Nordiske skogskvinner sammen, litt om PEFC hvor Merete Larsmon er styremedlem som representant for Kvinner i Skogbruket samt Skogdagen for minoritetskvinner og barna deres i forbindelse med prosjektet Skogen - en arena for likestilling.
 
Nyhetsbrevet finner du HER
 
 
Svensk artikkel om skogbruket på Island HER 
 
SKOGEN - EN ARENA FOR LIKESTILLING
Lørdag arrangerte Kvinner i Skogbruket skoogdag for minoritetskvinner og barna deres i skogen rundt Dømmesmoen i Grimstad. Det var påmeldt 45 deltakere men over 80 møtte opp. Deltakerne ble delt inn i grupper og gikk fra post til post sammen med en eller to representanter fra oss og Saniteten. De fem postene bestod av: Hvordan kle seg på skogstur, hva er spiselig av sopp og bær og hvilke dyr kan være farlig - er ikke farlig, hva er laget av tre, likestillingsposter med fokus på likestilling, mangfold og demokrati. Det hele ble avsluttet rundt bålet med Kvinner i Skogbrukets spesiallunsj innpakket i folie. Mens de voksne pratet sammen koste barna seg med å lage kongledyr. 
 
 
  
 
 
 
 
FELLES HØRINGSUTTALELSE TIL STORTINGET
Kvinner i Skogbruket er blant de mange grønne organisasjonene som har utarbeidet en felles høringsuttalelse til Stortingets høring 16. oktober. Dette fordi vi alle får organisasjonsstøtte fra Landbruks- og matdepartementet. Det er dannet et godt og solid nettverk mellom disse organisasjonene gjennom noen år med felles kamp for å beholde ordningen. Bildet er fra det forberedende møte vi hadde i Oslo tirsdag hvor noen oss var samlet i Landbrukets hus i Oslo. Vi takker regjeringen for innstillingen i budsjettet 2019, men ber samtidig om at landbruks- og matminister Bård Hoksrud tar oss med på råd når ordningen skal revideres.
 
Felles høringsuttalelse finner du HER  
 
 
 
 NYHETSBREV # 3 2018 
 
I Nyhetsbrevet finnes stoff fra Temakonferansen, kampanjetilbudet fra STIHL , jubileumsmarkeringen til vår søsterorganisasjon Spillkråkan i Sverige, vårt samarbeid med kvinnelandslaget i motorsag og vinneren av NM i skogbruksferdigheter.
 
Nyhetsbrevet finner du HER
 
Rapport med bilder fra jubileumsfeiringen i Sverige HER
 
Rapport med bilder fra landsmøtet og temakonferansen i Kristiansand HER (Legges ut senere) 
 
 
 
 
 
 
 VI VAR MED PÅ FEIRINGEN AV SPILLKRÅKAN 20 ÅR I MORA  


Kvinner i Skogbruket var med da vår søsterorganisasjon i Sverige, Spillkråkan" feiret 20 år i helgen. Selv om vi er storesøstre  når det gjelder alder, er vi lillesøstre i skogbrukssammenheng. Det fikk vi virkelig erfare denne helgen sammen med 50 svenske kvinnelige skogeiere. Lørdag var vi på befaring til Siljansfors bruk hvor Christer Karlsson fra Sveriges landbruksuniversitet kunne fortelle at i Sverige har de drevet skogforskning siden 1921, og det har de tenkt å fortsette med. I Norge er vi dårlige på det området. Vi legger ned forskningsinstitusjoner og går derfor glipp av verdifull kunnskap om skogen i Norge. Søndag fikk vi en 11/2 times forelesning om den store skogbrannen i Sverige av brannmesteren selv som hadde ansvar for slukningsarbeidet. Her var det mye som minnet om det som gikk galt under Frolandsbrannen for 10 år siden.


Søndag før vi reiste hjem hadde vi møte med lederen Kerstin Dafnäs om det videre nordiske samarbeidet mellom skogskvinner i Norden som vi jobber. I juni 2019 skal Sverige være vertskap for en stor nordisk konferanse for skogskvinner og vi samles på Island nå i november for å planlegge konferansen. Der skal vi også bistå i å få etablert en kvinneorganisasjon for skogskvinner på Island.
 
 
Lederen av Spillkåkan Kerstin Dafnäs sammen med Christer Karlsson
 
 
Kirsten Engeset og Liv Marit Strupstad fra Kvinner i Skogbruket sammen med Kerstin Dafnäs   

 
 GOD STEMNING OG GOD OPPSLUTNING PÅ LANDSMØTET OG TEMAKONFERANSEN  


Kvinner i Skogbruket arrangerte landsmøte med påfølgende temakonferanse i Agder. Basen for arrangementet var Abra Havn. Med nærmere 50 deltakere var det god stemning etter å ha blitt vekket opp av selveste Sabeltann før det bar ut i skog og mark. Resolusjonen fra landsmøtet fredag ettermiddag/kveld bører preg av at Kvinner i Skogbruket er opptatt av skogbruket må samarabide mer på tvers av profesjoner. Det vil ha stor betydning for skogbrukets innflytelse og vekst. 

 
Resolusjonen HER
 
Les mer om arrangementet HER
 
Link til intervju med NRK Sørlandet  HER Trykk på om likestilling i skogbruket

 
 
 Deltakerne hjemme hos Jannicke Modell Røhmen og Lars Johan Skjeggedal 

 

  MEDARRANGØR AV MOTORSAGKURS UNDER VM 


Kvinner i Skogbruket var medarrangør av et motorsagkurs for kvinner under VM i motorsag i helgen i Lillehammer. Styreleder Kjersti Rørmoen og styremedlem Tone L. Fogth bidro med sine kunnskaper. De er begge aktive brukere av motorsag i sin egen skog. Vi har også undertegnet en samarbeidsavtale med kvinnelandslaget i motorsag. Kvinner i Skogbruket er opptatt av rekruttering til næringen, og da er det spesielt viktig å støtte opp om unge jenter som vil satse.

 
 
 Kvinnelandslaget i motorsag foran Kvinner i Skogbrukets nye rollup under VM. Fra venstre: Pia Schøyen og Anne-Helene Sommerstad Bruserud

 De har begge vunnet internasjonale konkurranser, men undere VM på hjemmebane gikk det ikke så bra. 

 
  NYHETSBREV #2 2018
Nyhetsbrevet inneholder stoff fra spørreundersøkelsen, temakonferansen "Skogbruket Agder - en viktig ressurs" 31. august - 2. september, prosjektet Skogen - en arena for likestilling, Skogkvinnesamlingen i Arvika, omtale av reportasjen i NRK om "Alt hva mødrene har kjempet og om at heftene: Skogen - Norges grønne gull og stammespråk kan kjøpes.
Vi har også med noe av det som skjer fremover:
 • Vi trenger din hjelp lørdag 11. august under De nordiske Jakt- og Fiskedager 
 • Landsmøtet og temakonferansen i Kristiansand 31. august til 2. september.
  Meld deg på innen fristen 15. juni under!
   
  Nyhetsbrevet HER 
  Reportasjen "Alt hva mødrene har kjempet HER 
  NRK-saken om norske investeringer HER
  Prislistefor heftene HER 
 
 
 VEKOMMEN TIL TEMAKONFERANSEN 2018
  
I forbindelse med landsmøtet fredag 31. august arrangeres en åpen to-dagers temakonferanse som avsluttes søndag 2. september på Storegra Gård i Grimstad. Lørdag blir det busstur til stedet der Frolandsbrannen startet for 10 år siden med faglig stopp underveis.
 
Meld deg på en uforglemmelig helg på Sørlandet! Basen for arrangementet blir i Kristiansand Dyreparks overnattingssted Abra Havn.
 
Programmet finner du HER
 
Link til Storegra Gård HER
 
Link til Abra Havn HER
 
Påmeldingsfrist 15. juni
 
Påmeldingsskjemaet HER
 
 
 
 
  KVINNER I SKOGBRUKET TILBAKE ETTER 10 ÅR  


                         Foto: Jens Arild Kroken
 

Lørdag 9. juni er det 10 år siden den store skogbrannen startet i Froland. Med den tørkeperioden vi er inne i nå her sør, er det virkelig aktuelt å sette fokus på skogbrannfaren.

Høsten 2008 var Kvinner i Skogbruket på befaring i Mykland i Froland. Nå, ti år etter, er Kvinner i Skogbruket Agder igjen vertskap til årets landsmøte med påfølgende temakonferanse «Skogbruket i Agder – en viktig ressurs» 31. august – 2. september. Lørdag blir det befaring i Froland for å se og høre om konsekvensene etter skogbrannen for 10 år siden. I disse tørre og varme tider vil dette forhåpentligvis kunne gi økt kunnskap og bevisstgjøring av skogens verdi og hva konsekvensene av skogbrann kan være for klima, miljø og næringsgrunnlag.

Les pressemeldingen HER
 
Bli med! Arrangementet er åpent og påmeldingsskjemaet finner du i saken under. 

 


 
  ALT HVA MØDRENE HAR KJEMPET 


                         Bildet er Trønderbenken i oppstarten av Jenter i Skogbruket nå Kvinner i Skogbruket
 
Skogen har vært mannens arbeidsplass i alle år. Dette er historien om kvinnene som hogget seg vei inn i den. Trykk HER og les den flotte artikkelen fra NRK Østfold om tiden før og nå i skogbruket - sett fra et kvinneperspektiv! Vi takker dere alle som har bidratt til å løfte fram kvinner i skogbruket. Nå er det bare til å fortsette med det vi liker best - å jobbe med og for skogen.

 
 
 
 
VINNEREN AV iPAD TRUKKET UT I DAG

I samarbeid med KUN (KUN er et senter som jobber med likestilling, ikke -diskriminering og mangfold) gjennomførte Kvinner i Skogbruket en landsomfattende nettbasert spørreundersøkelse rettet mot kvinnelige skogeiere i Norge.

Formålet med undersøkelsen var å identifisere hva slags kunnskap kvinnelige skogeiere har om skogbruk samt kartlegge behovet for fremtidig kursvirksomhet blant kvinnelige skogeiere i skogbruk-relaterte tema i forskjellige landsdeler. Spørreundersøkelsen ble distribuert gjennom e-post og brev. Undersøkelsen har fått en høy responsrate og vi takker alle for bidraget.

Den heldige vinneren av en iPad ble Hilde Kristine Trahaug-Levorsen fra Buskerud!

Vi gratulerer!

 
 
  NM I SKOGBRUKSFERDIGHETER  
 
Kvinner i Skogbruket gratulerer Anna Gjønnes fra Tomb videregående skole som ble beste jente under NM i Skogbruksferdigheter. Konkurransen består av både teori og praksis. Anna fikk 1178 poeng, Guro Afseth fikk 1100 og tredje beste jente fikk 1051 poeng.
 
Sammen med Landkreditt Bank gir vi premie til beste jente fra konkurransen. Premien, en IPAD,  blir delt ut under skoleavslutningen der jenta går. Anna Gjønnes fra Tomb videregående skole var årets beste jente. Kvinner i Skogbruket stiller også med dommer under arrangementet. I år var det Norges eneste kvinnelige skogbuksinstruktør, Jannicke Modell Røhmen, som fikk denne oppgaven.  


Jentepallen fra NM Foto: Pål Gunnar Flaa 

 


 
  
  KVINNER I SKOGBRUKET SELGER              INFORMASJONSHEFTER 
 
Heftene SKOGEN - NORGES GRØNNE GULL og STAMMESPRÅK kan nå kjøpes. Disse er utarbeidet av Kvinner i Skogbruket, i samarbeid med Det Norske Skogselskap.
 
SKOGEN - NORGES GRØNNE GULL er et  informasjonshefte som omhandler ulike temaer som en kan møte på i skogsammenheng. Denne gir kortfattet informasjon om blant annet påstander knyttet til skogens innvirkning på klima, hvilke produkter skogen skal brukes til, og mye mer.
 
STAMMESPRÅK er en ordbok med ord og uttrykk som ofte brukes om og i skogen og skogbruket. 
 
Disse heftene er informative og gir nyttig kunnskap for skogeiere og andre med interesse for skogbruket. Heftene er i A6 (lommeformat).
 
Bestilling sendes til: post@kvinneriskogbruket.no

 

Pris for salg av heftene*:

For mindre enn 50 stk            kr 25,- per hefte – det vil si kr 50,- for begge

Mellom 50 og 100 stk             kr 20, per hefte

Mellom 100 og 200 stk           kr 15, per hefte

Over 200 stk                           kr 10 per hefte 

Skogselskapene:                    kr 10 per hefte uansett antallet som bestilles 

*Portokostnader kommer i tillegg

  

  
  KVINNER I SKOGBRUKET I NATURENS VERDEN 
 
Førstkommende søndag 25. mars i NRK P1 Naturens Verden klokken 8:03 blir styremedlem og fylkesskogmester Merete Larsmon intervjuet av Monika Blikås om skog og frø. Det er all grunn til å få en dose fra praktisk frøproduksjon for folk flest en tidlig søndagsmorgen. Merete hevder at gran er ikke bare gran, heller ikke for Kvinner i Skogbruket. Foredlet frø gir økt produksjon og bedre kvalitet. Dette bør skogeierne være bevisste på. Bonusen er økt CO2-binding og positiv klimaeffekt. Hun oppfordrer skogeiere til å bruke foredlet frø i skogen sin, og skogeier må spørre fagfolk eller aller helst Skogfrøverket på Hamar.

Til høyre: Merete Larsmon da Kvinner i Skogbruket var på befaring hos skogfrøverket på Hamar. 

 


 
NYHETSBREV #1 2018
 
Nyhetsbrevet inneholder stoff fra Tone L. Fogth i FN i New York, jobben vi står overfor når heftene Skogen - Norges grønne gull og stammespråk skal sendes ut, landsmøtet med temakonferansen 2018 i Kristiansand helgen august/september, da jubilanten ZERO fikk boken om fotosyntesen og om jentene fra Drottningborg videregående skole og suksessen med den miljøvennlige høyttaler i eik.  
 
 
 
 
Styremedlem Tone L. Fogth representerte Kvinner i Skogbruket på FNs kvinnekommisjons møte i New York nå i mars.
Les budskapet HER 
 
Les hele intervjuet med jentene bak høyttaleren i eik HER
 
  
 
  KVINNER I SKOGBRUKET REPRESENTERT I FN
 
I disse dager representerer styremedlem Tone L. Fogth Kvinner i Skogbruket under FNs Kvinnekommisjon i New York. "Det er fantastisk å få lov til å delta sammen med så mange dyktige og engasjerte kvinner," sier Tone på telefonen. Hovedtemaet under forhandlingene er kvinners kår og rettigheter på landsbygda. Vår kompetanse og arbeidsfelt medvirket til at Kvinner i Skogbruket ble plukket ut av FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) til å delta. Ulike foredrag går parallelt med viktige innlegg for å skape bedre forhold for kvinner på landsbygda.

 Tone L. Fogth utenfor bygningen i New York der forhandlingene pågår

 

Kvinner i Skogbrukets budskap:

Naturkatastrofer som følge av klimaendringer rammer også urettferdig, og det er de fattigste som lider mest. Ifølge statistikk er 70 prosent av de fattigste, kvinner. Disse kvinnene er også som regel avhengig av et liv tilknyttet jord- og skogbruk, og kvinnene står ikke som eiere av eiendommene de arbeider på.

 

Viktig å plante mer skog

Jord bygges ned og skog raseres for å oppnå kortsiktig gevinst. Skog binder karbongass og har direkte påvirkning på verdenstemperaturen. Det er nødvendig å påskoge millioner av hektar på jordens overflate.

Skog -og matproduksjon som kvinner er involvert i, er utsatt for klimaendringene i form av vannmangel, erosjon og flom. Med et klima i endring er kvinner og barn spesielt utsatt.

 
Les hele budskapet HER 
 
 
NYHETSBREV #3
 
Nyhetsbrevet inneholder stoff fra samarbeidsprosjektet mellom svenske, islandske og norske skogkvinner, intervju med Pia Charlotte Schøyen som slo gutta og Europamester i trefelling i Belgia, litt om samarbeidet mellom de frivillige organisasjonene i forbindelse med statsbudsjettet, litt om vår nye styreleder og fotokonkurransen.  
 
  
 
Vi har også med noe av det som skjer i 2018:
 • Styremedlem Tone L. Fogth representerer Kvinner i Skogbruket på FNs kvinnekommisjons møte i mars
 • Skogkvinnesamling i Arvika i Sverige 21. og 22. april
 • Landsmøtet og temakonferansen i Kristiansand 31. august til 2. september.
Intervju med Pia og bilder HER
Fellingen under EM ligger på facebooksiden
Litt om ny styreleder HER
 
NORDISK SAMARBEID BÆRER FRUKTER
 
Denne helgen er skogskvinner fra Island, Sverige og Norge samlet i Oslo i lokalene til Skogselskapet. Mange gode ideer for videre samarbeid og felles aktiviteter er kommet fram disse dagene.
 
I går hadde vi møter med Trygve Enger og Tore Molteberg hos Skogselskapet og Erik Lahnstein hos Norges Skogeierforbund. Våre samarbeidspartnere fra Island og Sverige fikk et godt innblikk i hva som rører seg i skogbruket i Norge.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Lahnstein roser Finlands skogbruksstrategi, her sammen med leder Kjersti Rørmyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Her er vi alle samlet foran Skogselskapet   
   
 
KVINNER I SKOGBRUKET TIL FN I NEW YORK

Styremedlem Tone l. Fogth (bildet) representerer Kvinner i Skogbruket i FNs Kvinnekommisjons møte i mars 2018 i New York. Den er den viktigste internasjonale møteplassen for å diskutere kvinners rettigheter og likestilling, og neste års møte er kvinners situasjon på landsbygda i fokus.

I tillegg til offisielle delegasjoner fra FNs medlemsland deltar også en rekke representanter fra ulike organisasjoner verden over. Tone ble plukket ut og har fått innvilget reisestipend fra FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål). Neste års hovedtema er: Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls.
 
 
 
 
 
   
NEI TIL KUTT I FRIVILLIGHETEN!
 
I dag har Signe Lindbråten fra 4H, Live Kleveland fra Dyrevernalliansen og Cecilie Aurbakken fra Norges Bygdekvinnelag vært i næringskomiteen og lagt frem kravene våre. Dette har de gjort på vegne av de 28 organisasjonene som får støtte over landbruks- og matdepartementets budsjett kapittel 1138 post 70. Der bad de næringskomiteen medvirker til at ordningen i sin helhet tas inn igjen i budsjettet for 2018, og at ordningen videreføres med samme bevilgning til den enkelte organisasjon som for 2017.
 
 
Fra venstre:Live Klevelend, Signe Lindbråten og Cecilie Aurbakken
 
Opptak fra høringen HER
Linken viser litt informasjon om bredden til organisasjonene som ramme HER
 
FRIVILLIGE ORGANISASJONER STÅR SAMMEN I FELLES KAMP MOT REGJERINGENS FORSLAG
 
Regjeringen har atter en gang i statsbudsjettet tatt bort all statsstøtte til frivillige organisasjoner som får penger fra Landbruks- og matdepartementet. Verst går det ut over 4H, som kan miste over 7 millioner kroner. De mange organisasjonene, deriblant Kvinner i Skogbruket, står nå opp sammen for at denne støtten skal opprettholdes. Det er ikke første gangen regjeringen prøver seg på dette. Forrige gang gav felles kamp resultater.
 
Vi håper og tror at sammensetningen i Stortinget gjør at det samme skjer igjen. Kvinner i Skogbruket har stått på statsbudsjettet i flere tiår. Midlene vi mottar er ikke av de største, men er av stor betydning for vår virksomhet.
 
 
 Kanskje det trengs en ny markering foran Stortinget?
 
 
 
LIKESTILLINGSMIDLER FRA NORDISK MINISTERRÅD TILDELT KVINNER I SKOGBRUKET
  
Kvinner i Skogbruket er en av syv som i år mottar prosjektmidler fra Nordisk likestillingsfond. Dette er midler som ligger inn under Nordisk ministerråd. I år har Norge formannskapet og fokus dette året settes på likestilling i arbeidslivet.
 
Det godkjente forprosjektet vårt har tema: "En likestilt og mangfoldig skognæring. I prosjektet samarbeider vi med KUN i Norge, Spillkråkan i Sverige og Skògræktin på Island. Vi samles alle i midten av november i Oslo, der vi skal jobbe videre mot et eventuelt større prosjekt der nordiske land samarbeider.
 
Kunngjøring om bevilgningene fra Nordisk jämnställhetsfond HER
Les mer om de godkjente prosjektene HER
 
 
KVINNER I SKOGBRUKET INFORMERTE TURGLADE ASKERFOLK 
 
Kvinner i Skogbruket hadde post på NaKuHel-Askers sitt årlige arrangement rundt Semsvannet kalt Semiaden. Mellom tre- og firetusen mennesker gikk runden rundt Semsvannet fra post til post denne søndagen. På posten til Kvinner i Skogbruket kunne barna lage sitt eget kongledyr mens foreldrene måtte svare/gjette seg gjennom flere aktuelle skogbruksspørsmål. Dette var en fin måte å nå ut med viktig informasjon om skogbruket på til folk utenfor næringa.
 
 
 

Familien Høvik fra Asker i samtale med Mari Sand Austigard og Siri Bjoner fra Kvinner i SkogbruketNoen av kongledyrene som ble laget gjennom dagen
  

Les mer om arrangementet SEMIADEN

 
 
SKOGBRUK + FRILUFTSLIV = SANT!
 
Kvinner i Skogbruket gratulerte friluftsloven med 60 år dette året i resolusjonen som ble utarbeidet på landsmøtet i Stavanger denne helgen. Organisasjonens medlemmer liker at folk bruker skogen for gode friluftsopplevelser. Det mange kanskje ikke vet, er at det er skogbruket og skogeieren som i mange tilfeller gjør det mulig å ferdes i skogen. Det varierte naturbildet folk ser når de går tur er ofte et resultat av aktivt og bærekraftig skogbruk.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I juletreåkeren                                                                                           Utenfor sauehuset
 
 
NY LEDER I KVINNER I SKOGBRUKET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjersti Rørmoen i sitt rette element Foto: Gina Weidahl 
 
 
NY FORSKRIFT VIL GI ØKT BRUK AV TRE I NORGE
2017 - Foto: Anne Kjersti Bentsen
 
En ny forskrift krever at stat og kommune skal ta hensyn til klima og miljø når de kjøper varer og tjenester. Kvinner i Skogbruket er glade for at det nå kommer sterkere virkemidler som kommune og stat må følge opp. Dette vil gi økt bruk av tre og andre klimavennlige materialer i offentlige bygg.
 
Les den fullstendige pressemeldingen i linken til høyre.

 
  

 SKOGKVINNER I TYSK-FRANSK DOKUMENTARFILM
04. mars 2015
 
Et filmteam fra det tysk-franske produksjonsselskapet Arte ble med Kvinner i Skogbruket på styremøte, skogplanting, motorsagkurs hos styreleder Merete Larsmon på Bygstad. Filmteamet fulgte Merete både på jobb, i hjemmet og sammen med Kvinner i Skogbruket. Hun fikk fram skogens rolle i klimasammenheng og norsk skogbruk som verdiskaper. Filmteamet var også innom Rogaland for å sette fokus på klimaskogprosjektet der.
NRK
 
 


 
 
 
 
K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T
 
POSTBOKS 788 STOA
4809 ARENDAL
92 83 14 87 
 
post@kvinneriskogbruket.no
 
 
 
 

© LightWeb